Door op 14 april 2013

ALV 26 februari: ‘Route 2014’

Tijdens de afgelopen ALV van dinsdag 26 februari zijn de belangrijkste stukken met betrekking tot het traject richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voorgelegd aan de leden. Besproken zijn die avond de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie en de wethouderscommissie, de opdracht aan de commissie-Putters en de profielschets.

Tijdens de ALV werd een aantal voorstellen tot wijzigingen gedaan. In het document hieronder leest u tot welke aanpassingen in de profielschets dit heeft geleid. Tevens treft u hierbij de door de ALV vastgestelde opdracht voor de kandidaatstellingscommissie en de profielschets aan. Het verzoek van de ALV was tenslotte om de belangrijkste data in het kandidaatstellingstraject nog eens op een rij te zetten. Ook dit overzicht treft u hierbij aan.

1_Route 2014 opmerkingen ALV 26 februari 2013

2_Inleiding en samenstelling commissies route 2014 versie 1.0

3_Commissie-Putters opdracht gemeenteraadsverkiezingen 2014 versie 1.0

4_Profielschets gemeenteraadsverkiezingen 2014 versie 1.0

5_Route 2014 belangrijke data