Door op 17 december 2015

Armoede stap voor stap de stad uit

Vanmiddag spreken we in de Haagse Raad over maatregelen ten bate van armoedebestrijding. De bestrijding van armoede is een van de allergrootste prioriteiten van de PvdA. Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen in de stad. Dat is niet makkelijk, maar met concrete maatregelen van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maken we dat mogelijk.

Deze kerst krijgen mensen met een beperking en chronisch zieken een extraatje van 50 euro. Dat is wel zo sociaal. Hoe je het ook wendt of keert, je ziet dat de laatste tijd steeds meer mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen kopen. De huren en zorgkosten zijn gestegen. Toeslagen vangen dat niet op. Waar het om gaat is: hoe zorg je ervoor dat deze groepen vast lasten kunnen betalen. Mensen hebben het lastig. Dat proberen we enigszins te repareren.

Schuldhulpverlening

Uit het rapport van de rekenkamer is gebleken dat het met de schuldhulpverlening in de stad nog wel een stukje beter kan. Daarvoor heeft de rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan. Schuldhulpverlening is erg belangrijk om mensen weer mee te kunnen laten doen. Daarom neemt het college alle aanbevelingen van de rekenkamer over. Ze gaan er hard mee aan de slag. Zo hoort het.

Flink geld

De gemeente investeert dit jaar 62,5 miljoen euro aan armoedebestrijding. De armoedebestrijding richt zich onder meer op kinderen uit arme gezinnen. Zij krijgen financiële ondersteuning bij het aanschaffen van schoolspullen, de vergoeding van sportlidmaatschap en de ouderbijdrage voor school. Ouderen met een Ooievaarspas houden het recht op gratis OV, cursussen en een collectieve zorgverzekering. Er wordt meer ingezet op vernieuwende ideeën voor armoede- en schuldenmaatregelen.

Kinderen

Kinderen in Den Haag moeten volop mee kunnen doen. Het zijn juist de minimagezinnen met kinderen die de grootse problemen hebben met financiële problemen. Het kindpakket is daarom al eerder gehandhaafd. Daarnaast zet de gemeente zich in voor gratis aanbod van cultuur zodat kinderen met hun ouders naar het museum of theater kunnen gaan

Betere informatie 

De voorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom zijn we blij met het initiatief om een wijkentour van de Ooievaarspas te organiseren met als doel mensen beter kennis te laten maken met de mogelijkheden die het minimabeleid biedt. Daarnaast krijgt iedereen die zich bij de gemeente meldt voor een uitkering een intakegesprek krijgen. Zo krijgen mensen informatie over het bestaan van minima-regelingen, en kunnen ze tegelijkertijd ondersteuning krijgen in het geval van bijvoorbeeld schulden en huur- of zorgtoeslagen.