Door op 30 september 2014

Begroting: Linkse koers definitief ingezet

De PvdA Den Haag is tevreden over de eerste begroting van het nieuwe college. De linkse koers, die eerder al naar voren kwam in het coalitieakkoord, is met deze begroting definitief ingezet. Den Haag slaat linksaf.

De mens centraal, een sociale begroting
PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Deze begroting laat zien dat we in Den Haag in de kracht van mensen geloven, maar ook dat de gemeentelijke overheid er is voor wie het niet redt. Of het nu om de werkloze jongere zonder opleiding gaat die graag iets van ze leven wil maken. Of de bijstandsmoeder die naar jaren van voor de kinderen zorgen, graag weer aan de slag wil. De oudere die zich zorgen maakt over de veranderingen vanwege de decentralisaties in de zorg. De buurtbewoner die graag met de gemeente mee wil denken. Met deze begroting investeren we in oplossingen voor de problemen waar de Hagenaar mee zit. De mens staat centraal.” 

Concreet: Jongeren zonder opleiding en werk en Hagenaars in de bijstand
De begroting is samen te vatten met het motto: “werk, werk, werk”. Met jaarlijks bijna 10 miljoen extra structureel voor werk, inkomen en armoedebeleid en 12 miljoen extra voor de aanpak van jeugdwerkloosheid creëert de gemeente extra leerwerkbanen, meer stageplekken, beschutte werkplekken en garantiebanen. De economische groei krijgt een grote impuls, met name ook door kleine ondernemers te ondersteunen en extra werkgelegenheid aan te trekken. Jongeren zonder startkwalificatie worden weer naar school begeleid. Met extra geld voor mensen in de bijstand zorgt de gemeente voor een sterk vangnet. Het liefst een ‘verend vangnet’: snel weer actief, snel uit de schulden, snel weer midden in de maatschappij.

Concreet: Ouderen en buurtbewoners
Het grootste gedeelte van de landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging vangen we op de komende jaren. “Haagse ouderen hoeven zich geen zorgen te maken. Ze krijgen de komende jaren gewoon de zorg die ze nodig hebben,” aldus Balster. De begroting maakt bewoners weer de baas over hun eigen buurt. Goede ideeën van buurtbewoners worden gefinancierd en de stadsdelen gaan met meer geld en taken meer de wijk in. Bovendien gaat Den Haag voortvarend door met de wijkaanpak, deze wordt zelfs verbreed.

Linksaf geslagen
Plannen zijn maar plannen. Nu moeten de schouders eronder. En dat wordt nog niet gemakkelijk met alle rijksmaatregelen die de gemeente op zich af ziet komen. De Haagse begroting biedt echter perspectief. De voornemens uit het coalitieakkoord worden in deze begroting concreet gemaakt en uitgevoerd. Daarmee is Den Haag linksaf geslagen en wordt een sociale koers ingezet. Balster: “En daar gaat het ons om. Deze stad is van alle Hagenezen en Hagenaars. Ik wil, de PvdA wil, dat mensen in deze stad alle kansen kunnen grijpen die er liggen en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Deze begroting is een belangrijke stap richting de sociale stad, die wij voor ons zien.”