Door op 3 maart 2014

Behoud van breed cultuuraanbod

Kunst en cultuur is belangrijk en verdient permanente gemeentelijke ondersteuning. De PvdA is dan ook tegen verdere bezuinigingen op kunst en cultuur. Financiële ondersteuning aan alle bestaande instellingen en nieuwe initiatieven is echter niet vanzelfsprekend. Bij het toekennen van subsidies kijkt de gemeente of kunst- en cultuurinstellingen zich onderscheiden in kwaliteit en in de mate waarin ze de stad of wijk als geheel, met alle doelgroepen daarbinnen, aan zich proberen te binden. Voor nieuwe organisaties en individuen is de gemeente duidelijk over de eisen die gelden om in aanmerking te komen voor incidentele subsidie.

Bestaande kunst- en cultuurinstellingen wil de PvdA stimuleren om nieuw publiek aan te trekken en de eigen inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld via het werven van eigen fondsen of het invoeren van verschillende tarieven. Hoe beter dat lukt, hoe meer geld er beschikbaar is voor kleine en nieuwe initiatieven bij bestaande en nieuwe instellingen.

De PvdA wil niet bezuinigen op kunst en cultuur. De VVD bezuinigt in haar verkiezingsprogramma 5 miljoen vanaf 2017. Het CDA bezuinigt al vanaf 2015. Eerst 3 miljoen, dan 4 miljoen en tenslotte vanaf 2017 net als de VVD 5 miljoen. Om over de PVV maar niet te spreken, zij willen geen kunst- en cultuursubsidies.