Ben Lachab: een Haagse held

8 maart 2019

Den Haag kent zoveel Haagse helden. Vorige week gingen we op bezoek bij Ben Lachab, die zonder twijfel in dat rijtje thuis hoort. Als je een gesprek hebt met Ben vraagt hij altijd met oprechtheid ‘hoe gaat het met je?’ Het is nooit een achteloze vraag, maar met welgemeende interesse. Warm en geïnteresseerd zijn de eerste woorden die Ben als mens kenmerken.

Hij vergeet je nooit. Ook als hij je en tijdje niet heeft gezien, hij kent je nog steeds.

Praat je verder dan gaat het gesprek snel over ‘verbinding maken met mensen’, verschillende partijen, verschillend van komaf en cultuur, maar met verbinding en oog voor elkaar. Bij elkaar brengen van mensen. Hij houdt ervan als mensen gezelligheid met elkaar hebben. Lekker eten en muziek zijn daarvoor de beste ingrediënten. Ingrediënten die hij in al ‘zijn’ Resto’s inbrengt.

Een goed voorbeeld is het Resto van Harte in Florence waar bewoners van het zorgcentrum en wijkbewoners bij elkaar komen. Samenwerking met verschillende vrijwilligers en organisaties en diverse mensen in de wijk samenbrengen. Jong en oud.