Door op 30 september 2015

Bescherm Ouder en School Plus-project

Sinds 2008 wordt het Ouder en School Plus-project aangeboden door Stichting Jeugdwerk Den Haag. Een lesprogramma dat ouders op de school van hun kinderen naast de Nederlands taal, tevens leert over opvoeding, gezondheid (o.a. voedselkeuze), ouderbetrokkenheid bij school en kind en budgettering.

Het blijkt een succes: in 2013 is ‘Ouder en School Plus’ uitgeroepen tot het meest succesvolle project van Den Haag en zelfs van Nederland, in 2014 is het genomineerd door de Stichting Lezen en Schrijven en in 2015 eveneens door Learning for Life. Inmiddels participeren 24 scholen onder een team van 12 docenten en volgen ieder jaar meer dan 300 ouders de lessen.

De gemeente Den Haag heeft nu besloten om de subsidie voor het project te halveren, waardoor het voor de organisatie niet meer rendabel is om het project voort te zetten, onder meer omdat het niet meer mogelijk zal zijn om het project meer dan een dagdeel per week aan te beiden. In 2008, bij de begrotingsbehandelingen van 2009, heeft de raad een amendement ( RIS166945_25-SEPT-2009) aangenomen voor een tweede dagdeel, nu blijkt dat te worden teruggedraaid.

De PvdA steunt het beleid van de gemeente om gemeentelijke subsidies zo doelmatig mogelijk in te zetten, maar is van mening dat deze bezuiniging op het Ouder en School Plus-project het door de gemeente gesteunde beleid op taalontwikkeling, opvoedingsondersteuning, participatie en integratie, educatief partnerschap van ouders in de talentontwikkeling- en ter voorkoming van radicalisatie van hun kinderen, te niet doet. Daarom hebben de sociaaldemocraten de schriftelijke vragen gesteld over de korting. Deze schriftelijke vragen zijn hier te vinden. 


 

De PvdA werkt samen met jou en je buurman aan een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin iedereen de kansen en mogelijkheden krijgt om mee te kunnen doen. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Eén stad, #1DenHaag