Door op 7 juni 2012

Bespreking Integraal Veiligheidsplan

Hoewel het Integraal Veiligheidsplan uitgebreid aan de orde is geweest in de commissie hadden wij behoefte om nog wat zaken vast te leggen in een motie. De PvdA wil dat in de nieuwe nationale politie en in de nieuw te vormen regionale eenheid Den Haag de wijkagent een centrale positie blijft innemen. Om ervoor te zorgen dat het aantal wijkagenten op hetzelfde niveau blijft en waar nodig zal worden uitgebreid.

De motie werd unaniem aangenomen, evenals het veiligheidsplan zelf.

Wij waren tevens zeer tevreden met de toezegging van de burgemeester om nog in contact te zullen treden met een inspreekster die haar zorgen uitte over onveilige situaties rondom horecavoorzieningen in Transvaal.