19 mei 2011

Bespreking welzijnsnota

Door de economische crisis moeten we flink bezuinigen. Ook op het welzijnswerk. Dat is voor onze partij geen gemakkelijke opgave omdat welzijn volgens de PvdA een belangrijk middel is voor mensen om zich te ontwikkelen in de samenleving; de zogenoemde participatieladder. Het vinden van werk is voor ons daarbij het einddoel. Dat moet dus centraal staan in het welzijnsbeleid.

Bij mijn inbreng had ik een aantal kritiekpunten. Wij willen meer voortgang zien op het gebied van ontkokering. Er moet dus beter worden samengewerkt. In de nota staat verder dat het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet moet toenemen van 18% naar 25%. Wij hebben twijfels of dat wel realistisch is.

Verder vroeg de PvdA nogmaals aandacht gevraagd voor het categorale werk. Het valt niet te verkopen dat de opgebouwde expertise door de bezuinigingen helemaal zal verdwijnen.

Tijdens de raadsvergadering diende de PvdA een motie in om buurthuizen niet te sluiten zonder dat er een reëel en adequaat alternatief is geboden. Met die opdracht zal de wethouder aan de slag gaan. Naast een eigen motie heeft de fractie ook nog moties van andere partijen gesteund, gericht op het behoud van vrijwilligers van te sluiten buurthuizen, de realisatie van de brede buurtscholen en de reeds genoemde ontkokering.

In mijn stemverklaring gaven wij de wethouder nog een extra opdracht mee. Wij gaan er vanuit dat de aanwezige, bestaande kennis bij het MCI zal worden ingezet zowel in de Participatiemaatschappij als in de uitvoering op wijkniveau. Het is wat de PvdA betreft niet aan de orde dat er nieuwe mensen, die deze kennis nog niet hebben, zullen worden aangetrokken door de organisaties.

De raad stemde uiteindelijk in met de nota. In de komende periode zal de PvdA het proces zeer kritisch blijven volgen.

QR Code PS/WS2019

Donatie campagne PS/WS2019

Samenvatting verkiezingsprogramma PvdA Zuid-Holland 2019-2023

Campagne activiteiten PS/WS 2019