Door op 9 april 2014

Bestuursleden gezocht voor PvdA afdeling Den Haag

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 6 mei aanstaande benoemen de PvdA-leden een nieuw afdelingsbestuur voor de periode 15 mei 2014 tot 1 mei 2016. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze afdeling sterk en sociaal te houden. Hoewel een aantal bestuursleden heeft aangegeven graag door te willen gaan, zal het grootste gedeelte van het huidige bestuur per 1 mei 2014 stoppen.

Wat verwachten we van de samenstelling en de individuele kandidaten?

 • Het nieuwe afdelingsbestuur moet een afspiegeling van de stad en de Haagse afdeling van de PvdA zijn;
 • Ervaring van kandidaten binnen werkgroepen, commissies, ombudsteam etc. is een pré;
 • Je bent lid van de PvdA, hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bent in staat het sociaaldemocratisch gedachtegoed uit te dragen;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa acht uur per week);
 • Je kunt goed organiseren en wilt bijeenkomsten organiseren en faciliteren;
 • Je hebt gevoel voor het verenigingswerk, kunt goed omgaan met mensen en weet leden te motiveren;
 • Je bent stressbestendig en kunt met tegenslag omgaan;
 • Je bent collegiaal, gericht op samenwerking en transparant;
 • Je zoekt de dialoog op, je voelt je thuis in het debat en stimuleert dit;
 • Je hebt verfrissende ideeën, gevoel voor het belang van een sterke vereniging en verbindend vermogen;

De voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling worden in functie gekozen.

Van de voorzitter verwachten we:

 • Je inspireert de andere bestuursleden, actieve en minder actieve partijleden;
 • Je bent een verbinder, tussen bestuur en fractie,  bestuur en de afdeling, de partij en de stad. Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 12 uur per week);
 • Je hebt een krachtige visie op de sociaaldemocratie en het verenigingswerk;
 • Je hebt een goed netwerk in de partij;
 • Je beschikt over HR-ervaring;
 • Je ziet toe op de uitvoering van het PvdA-verkiezingsprogramma en de totstandkoming van een nieuwe dynamiek tussen de afdeling en de fractie.

Van de secretaris verwachten we:

 • Je bent een goede organisator en planner en je bent zorgvuldig;
 • Je zorgt voor agenda’s, verslagen, organisatie van ALV’s;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 10 uur per week);
 • Je bent (snel) goed op de hoogte van de statuten en reglementen;
 • Je zorgt met vrijwilligers voor een goed draaiend partijkantoor.

Van de penningmeester verwachten we:

 • Je bent goed met cijfers en facilitaire aangelegenheden (huisvesting, inboedel, etc.);
 • Je bent in staat de boekhouding van de afdeling bij te houden, jaarverslagen en begrotingen op te stellen;
 • Je bent proactief voor wat betreft het werven van nieuwe middelen.

In het bestuur zijn daarnaast op dit moment de volgende rollen verdeeld:

 • Vicevoorzitter (zie profiel voorzitter)
 • Coördinator nieuwe leden en vrijwilligers
 • Coördinator werkgroepen en kiezerskennis
 • Twee coördinatoren voor de permanente campagne en wijkteams (campagne EU parlement, provinciaal en landelijk)
 • Bestuurslid communicatie
 • Bestuurslid politiek debat
 • Algemeen bestuurslid

De selectiecommissie zal de kandidaten zoveel mogelijk in deze functies werven.
Uiteraard kijkt de selectiecommissie naar een evenwichtige afspiegeling van de partij.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zondag 13 april een korte motivatiebrief en een cv naar de voorzitter van de selectiecommissie, Steven Oostlander (steven@oostlander.nl). De commissie zal na een gesprek met de belangstellenden een voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie is te verkrijgen bij Ali Rabarison 06-52595577 (voorzitter PvdA afdeling Den Haag) en Steven Oostlander 06-22768226.