Door op 18 februari 2016

Betere nazorg na ziekenhuis redt levens, PvdA stelt vragen

De overgang van het ziekenhuis naar huis is voor ouderen een risicovolle gebeurtenis. Dat blijkt nu ook uit onderzoek waar deze week onder andere aandacht aan werd besteed in Trouw onder de kop ‘Betere nazorg na ziekenhuis redt levens’. Hierin kwam naar voren dat een kwart minder van de tachtigplussers sterft na een ziekenhuisopname voor bijvoorbeeld een longontsteking ,als er goede nazorg is door een wijkverpleegkundige: de patiënt ophalen uit het ziekenhuis, twee of drie bezoekjes waar medicijngebruik wordt gecheckt en eventueel wordt doorverwezen naar de huisarts of specialist, is genoeg om letterlijk levens te redden. Dat terwijl nog maar 29 van de ruim honderd ziekenhuizen in Nederland hierover afspraken hebben gemaakt met wijkverpleegkundigen om de nazorg op deze manier te regelen.

Vorig jaar vroeg de PvdA hier in het Plan Ouderen & Veiligheid aandacht voor. In dit plan hebben we gepleit voor een bezoek door de wijkverpleegkundige op de eerste of tweede dag na thuiskomst uit het ziekenhuis. Nu de gemeente verantwoordelijk is voor een deel van de zorg, ligt hier een rol voor de wethouder om dit op te pakken. Het college reageerde destijds dat het regelen van een bezoek door de wijkverpleegkundige een taak is van het ziekenhuis, en dat een huisbezoek niet in alle gevallen noodzakelijk is. Wij vragen ons af of dit onderzoek voor de wethouder een nieuw licht werpt op het belang van goede nazorg voor kwetsbare ouderen. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de situatie in Den Haag.