Door op 10 maart 2016

Bibliotheken: kloppend hart van elke wijk

Vandaag sprak de gemeenteraad over Bibliotheken in Den Haag. Voor mijn partij één van de belangrijkste onderwerp om goed en serieus over te praten. De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan onder meer via voldoende aanbod van bibliotheken.

Waarden die voor mij als sociaaldemocraat belangrijk zijn, worden in bibliotheekland nog steeds met spreekwoordelijke hoofdletters geschreven: bereikbaarheid voor iedereen, inzetten op achterstanden, speciale aandacht voor de jeugd en voor ouderen. Veel kinderen en volwassenen zijn dankzij het geweldige werk van de bibliotheken in aanraking gekomen met boeken, literatuur en kunst en cultuur. Jongeren kunnen er in een rustige omgeving leren voor hun tentamens. En ouderen kunnen er gezelschap vinden onder het genot van een kop koffie en de krant. Het bibliotheekgebruik onder mensen met een andere culturele achtergrond ligt hoger dan onder andere groepen, met name onder tweede en derde generatie migranten. Bibliotheken bereiken daarmee een doelgroep die andere instituties minder makkelijk bereiken. Daarmee zijn ze unieke, aansprekende organisaties in onze stad. We moeten deze kosten wat het kost koesteren. De bibliotheek is dé ontmoetingsplek van de stad en moet dat blijven. Dat wil niet zeggen dat wij geen vragen of kritische kanttekeningen hebben als PvdA.

Huiswerkbegeleiding en computers

Tijdens de commissie heb ik de wethouder er op gewezen dat er in de nota nauwelijks meer wordt gesproken over huiswerkbegeleiding. In de vorige nota was dat een van de belangrijke punten. Kinderen en studenten kunnen hier veel aan hebben, zeker als zij thuis bijvoorbeeld veel afleiding hebben. Dan is huiswerkbegeleiding een goede oplossing.

Ook heb ik gevraagd naar de bezettingsgraad van de computers in bibliotheken. Zijn er daar voldoende van? Is de uitbreiding groot genoeg? Het is van groot belang dat een ieder zonder internet thuis ook in de bieb dingen kan opzoeken voor school of werk. Er wordt gelukkig uitgebreid in werkplekken, maar hebben we ook genoeg voorzieningen voor mensen zonder laptop?

Ooievaarspas

Volwassenen en kinderen met ouders die een Ooievaarspad hebben, kunnen bij de bieb goedkoper boeken lenen en gebruik maken van nog meer faciliteiten. Het zal niemand verbazen dat ik dat heel belangrijk vind. Ik heb de wethouder gevraagd hoeveel mensen met een Ooievaarspas gebruik maken van de Biebpas. En of de wethouder dit genoeg vindt? De PvdA wil dat we juist onder die groep het gebruik stimuleren.

Democratie

Tot slot heb ik de wethouder gezegd dat wij het belangrijk vinden dat de Haagse kracht versterkt wordt door mensen te laten participeren. Ons lijkt het een goed idee om bijvoorbeeld met ProDemos jongeren ook te informeren over democratie, het werken van de gemeenteraad en rol partijen.