Door Martijn Balster op 19 februari 2014

Buurtkracht, dat werkt!

De PvdA vindt dat de komende vier jaar meer werk gemaakt moet worden van invloed van buurtbewoners. Het budget voor de stadsdelen moet worden verdubbeld. Bewoners moeten meer kunnen meedenken en meebeslissen waar prioriteit aan wordt gegeven. PvdA kandidaat-raadslid Martijn Balster “Meer geld voor de stadsdelen maakt dat bewoners eigen prioriteiten kunnen aangeven en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat maakt dat in Den Haag de buurt straks echt bestuurt.”

“Den Haag loopt niet bepaald voorop als het gaat om het versterken van de betrokkenheid van onze stadsbewoners. Er is een grote afstand tussen stadhuis en de buurt. Mensen met goede ideeën voor hun buurt ervaren de gemeente niet als bondgenoot, maar soms eenvoudigweg als noodzakelijk kwaad. Soms verwachten mensen juist dat de gemeente de problemen oplost en raken ze teleurgesteld als dat niet het geval blijkt. Vier jaar ‘bestuurlijke vernieuwing’ van D66 heeft bar weinig verandering gebracht in de traditionele manier van besturen in Den Haag,” aldus Martijn Balster.

De PvdA wil de komende periode een grote verandering in zetten. Het besturen moet veel meer in de buurt gebeuren. Lees hier het hele artikel: Buurtkracht, dat werkt!

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster