Door op 3 december 2015

Het visitekaartje van Den Haag: Citybranding en evenementen

Gisteren werd in de Commissie Bestuur gesproken over citybranding en grote publieksevenementen. Raadslid Abderrahim Kajouane deed namens de PvdA zijn inbreng.

Internationale Stad van Vrede & Recht en Stad aan zee

Met de Aanpak Haagse Citybranding 2020 worden er goede stappen gezet richting de professionalisering van het visitekaartje van onze stad. Het is positief dat het college ondernemers ondersteunt met het uitdragen van de kernboodschap door een digitale toolkit waaruit geput kan worden met filmpjes, verhalen en beeldkenmerken. Ook is het mooi dat Hagenaars betrokken worden bij de citybranding door de oprichting van platforms: een platform voor studenten, een platform voor hoteleigenaren enzovoorts. Wel vindt de PvdA dat er beter nagedacht kan worden over welke groepen de stad daadwerkelijk aantrekt: young professionals en young creatives als doelgroep klinkt leuk, maar vooral ouderen bezoeken Den Haag vanwege de musea en de koninklijke residentie. Zij worden in de nota nu niet genoemd. Dit geldt ook voor de diversiteit in de stad: Haagse Hindoestanen, Chinezen en Turken zorgen voor een schat aan bedrijvigheid en trekken zakenreizigers en toeristen. Hier worden nu kansen gemist. De PvdA heeft aangedrongen op meer investeringen in toerisme in regionaal verband. Denk aan projecten zoals een goede stadsfiets, het snel realiseren van onze motie om rechtstreeks OV verbindingen o.a. met Rotterdam the Hague Airport te realiseren en arrangementen in metropool verband voor toeristen.

Grootschalige evenementen

Grote evenementen geven onze stad dat extra beetje elan. De inzet van het college op meer samenhang en stroomlijning van de dienstverlening helpen hierbij. Het is alleen jammer dat de economische spin-off, dus of de evenementen geld opleveren voor de stad, het doorslaggevende criterium wordt om een evenement wel of niet aan te trekken. Want hoe is deze spin-off te meten? En gaat het er niet ook juist om dat Hagenaars op de evenementen afkomen? Jazz in de Gracht was een succes omdat het door de buurt, door Hagenaars zelf, werd gedragen. Zo zien we het graag. Ook heeft de PvdA zijn twijfels bij de verlaging naar 250.000 euro subsidie voor kleine evenementen: leuke, innovatieve ideeën beginnen juist klein. Ook zij verdienen ondersteuning.