5 september 2014

College mag strijd tegen topinkomens niet staken

De PvdA Den Haag blijft strijden tegen bestuurders van maatschappelijke organisaties in onze stad, die meer verdienen dan de wettelijke norm. Met name in de zorg, waarop de komende tijd zal moeten worden bezuinigd, gaan sommige bestuurders de norm ver te buiten. Dit is onaanvaardbaar voor de PvdA.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Ik vind het een schande dat de afgelopen jaren tientallen bestuurders te veel verdienden. Hun inkomens liggen soms ver boven de toegestane norm van 194.000 euro (norm van 2012). Cliënten, medewerkers, belastingbetalers en Hagenaars hoeven het niet te accepteren dat topbestuurders zo veel salaris krijgen.”

De PvdA Den Haag wil dat organisaties waarvan de bestuurder meer verdient dan de geldende norm, gekort blijven worden op hun subsidie. Door een recente uitspraak van de Raad van State tegen de gemeente Eindhoven gaan er stemmen op in het stadhuis om het topinkomensbeleid los te laten. Het zou teveel gedoe zijn en men is bang door de rechter te worden teruggefloten. Balster: “Het beleid terugdraaien is voor de PvdA onacceptabel. Bovendien is de Haagse situatie een andere.”

De gemeente Den Haag liep altijd voorop met het topinkomensbeleid. Ook landelijk is men er van doordrongen dat het zo niet langer kan. Zo heeft minister Plasterk op 1 juli de Wet Normering Topinkomens II naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee gaat de minister verder in het aanpakken van topinkomens in de (semi-) publieke sector dan al z’n voorgangers. Bestuurders en medewerkers mogen straks niet meer verdienen dan 100% van het ministerssalaris (nu 130%).

Balster: “Hopelijk is lokaal beleid straks niet meer nodig. De minister kan de huidige inkomens echter pas over vier jaar naar beneden brengen. Zolang bestuurders van maatschappelijke instellingen in onze stad boven de norm verdienen, heeft het gemeentebestuur de taak het voor de belastingbetaler op te nemen.”