Door op 25 augustus 2016

Commissie Partijdemocratie lanceert: De Haagse Honderd

Meld je nu aan voor de Haagse Honderd!

Jij kunt er aan bijdragen dat de ideeën van binnen de afdeling bij de PvdA landelijk worden gehoord. Dit is namelijk precies wat de Haagse Honderd doet, en we zoeken nog leden. Iedereen is welkom. Als je je opgeeft voor de Haagse Honderd ontvang je enkele keren per jaar de Haagse moties voor politieke ledenraden of het congres. Je deze moties kunt steunen op het ledenplatform. De moties gaan bijvoorbeeld over vluchtelingen, basisinkomen,  zorg of sociale woningbouw. Door samen op te trekken kunnen we onze lokale stem landelijke extra luid laten horen. Meld je nu volledig vrijblijvend aan voor de Haagse Honderd, via renzvandepeppel@gmail.com.

Heb jij ideeën voor het schrijven van moties? Meld je dan bij Ernst van Bemmelen van Gent, vanbemmelenvangent.pvda@gmail.com.

Achtergrond

Met het traject richting meer ledendemocratie verdwijnt het afgevaardigdensysteem en heeft de Haagse PvdA-commissie partijdemocratie zich georiënteerd op een nieuwe rol. Het blijft namelijk nodig om de brug vormen tussen de eigen afdeling en nationale en verenigingszaken. Onderdelen van deze nieuwe rol zijn het inspireren tot, (mee)schrijven aan en faciliteren van de creatie van Haagse moties (en amendementen) door de leden van onze afdeling (Communicatie-, Samenwerk-, Matrix- en Indienproject). Het is daarnaast belangrijk dat de Haagse moties voldoende steun genieten.

Hoe komt een motie op het congres?

Om op het congres of de politieke ledenraad in behandeling te worden genomen moet een motie door twee opeenvolgende hoepels:

1.    Ledenplatform – 100 benodigd steunbetuigingen (“likes”)

2.    Ledenpanel – “discutabelheid” benodigd” rond de 50% eens/oneens stemmen.

We concentreren ons op dit moment op de eerste stap. De eerste stap is het belangrijkste. Een motie haalt zonder de eerste stap gehaald te hebben, de tweede stap niet. Alleen de eerste stap halen is bovendien al een (bescheiden) resultaat, de motie is dan bij veel PvdA-leden onder de aandacht gekomen en is in het panel door hen beoordeeld. Daarnaast speelt bij de tweede stap dat onenigheid opzoeken geen doel op zich zou moeten zijn; een Haagse motie die in het ledenpanel 90% steun geniet en direct aangenomen wordt is een minder zichtbaar, maar goed resultaat. Het karakter van de eerste stap is bovendien vrijblijvender. In de eerste fase kun je een motie van de eigen afdeling zonder consequenties min of meer “ongezien” steunen. Moties steunen om ze in behandeling genomen te krijgen, vraagt een beperkte inhoudelijke afweging: “je wilt dat de ideeën van onze afdeling worden gehoord”. De tweede stap behelst een zwaardere keuze. Moties die in de tweede stap – in het ledenpanel – grote steun genieten, kunnen namelijk zonder verdere stemming worden aangenomen. Tot slot spelen praktische overwegingen: alleen op het ledenplatform kunnen we de haagse moties relatief laagdrempelig onder de aandacht brengen, het ledenpanel gaat via een app.

Moties moeten voldoende steunbetuigingen vergaren in het ledenplatform. We zouden ervoor kunnen kiezen om moties van maximale kwaliteit te genereren (eerste projecten) en hun verdere volledig lot af te laten hangen van hun merites en het toeval (moties die niet meteen veel steun kunnen “uit beeld” verdwijnen, omdat er weer veel nieuwere moties bovenaan worden ingediend). Dat doen we niet. We genereren alleen goede moties die we de aandacht van alle leden waard vinden, en we vinden dus dat onze moties in elk geval in het ledenpanel aan bod moeten kunnen komen.