Door Abderrahim Kajouane op 5 juli 2013

“Crisismiljoenen inzetten voor banen en stages in Den Haag”

De Haagse PvdA-fractie wil dat de gemeente snel het initiatief neemt om plannen te ontwikkelen waarmee de werkloosheid in de Haagse regio bestreden kan worden. Het kabinet stelt namelijk voor 600 miljoen aan middelen ter beschikking voor de periode 2014-2015. In Utrecht is FNV Bouw hierover al in gesprek met de gemeente.

Vóór 1 oktober 2014 moeten samen met werkgevers en werknemersorganisaties gemaakte plannen worden ingediend. Grote projecten, zoals de aanleg van de Rotterdamsebaan en het omzetten van leegstaande kantoorgebouwen in woningen, leveren nu al veel banen op. Juist dit soort projecten biedt jongeren en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans.

Bij een regionaal plan van aanpak financiert het kabinet een banenplan voor de helft. Werkgevers en werknemers kunnen op deze wijze maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer via scholing, stages of leerwerkplekken. “Wij hebben het college middels schriftelijke vragen verzocht het initiatief te nemen om snel tot planontwikkeling te komen.”, stelt woordvoerder Stageplekken Rajesh Ramnewash. “De tijd dringt!”

“De werkgelegenheid in de Haagse regio kan hier enorm van profiteren.”, aldus woordvoerder Werkgelegenheid Abderrahim Kajouane. “Op verzoek van de PvdA is de gemeente al keihard aan de slag de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden is gestegen met 72% en maar liefst 16.000 jongeren in Nederland kunnen geen stageplek of leerwerkplek vinden. Wij maken ons ernstige zorgen over deze situatie.”

 Abderrahim Kajouane en Rajesh Ramnewash

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane