Door op 3 juni 2016

De 1000ste werknemer dankzij Social Return

Gisteren is de 1000ste werknemer in het kader van social return geplaatst. Social return sluit aan op de Participatiewet. Volgens de Participatiewet moeten er in de komende 10 jaar 4000 Hagenaars met een beperking aan een baan zijn geholpen. Het beleid op social return is een succes.De ambitie van 1000 plaatsingen voor deze collegeperiode is nu al gehaald.Zowel voor mensen met een beperking als voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt dit perspectieven. De PvdA pleit nu voor een uitbreiding van de gemeentelijke aanpak in Den Haag.

De gemeente vraagt op dit moment bedrijven en organisaties die zaken doen met de gemeente om mensen met een uitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Samen met ondernemers wordt er op deze wijze voor gezorgd dat mensen noodzakelijke werkervaring op kunnen doen. Op deze manier komt de arbeidsmarkt in beweging en worden extra kansen op werk geboden in Den Haag.

Volgens de PvdA moet deze succesvolle aanpak nu verder worden uitgerold in de stad. Op dit moment hanteert de gemeente per opdracht het percentage van minimaal 5% van de opdrachtsom dat besteed moet worden aan social return. We moeten nu alle bedrijven en organisaties in onze stad vragen 5 tot 10% aan social return toe te passen. De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar aanbestedingen en binnen de gemeentelijke organisaties, voor bedrijven is dit nog eenvoudiger intern toe te passen.

Dat betekent commitment. De nood is hoog in onze stad. De Haagse arbeidsmarkt vraagt voornamelijk om hooggekwalificeerde arbeidskrachten, terwijl de werkzoekenden voor het grootste deel laagopgeleid zijn. 60% heeft geen startkwalificatie. Mensen met een beperking komen ook niet in aanmerking voor deze banen. Nieuwe banen die erbij komen, leiden niet altijd tot meer werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door bedrijven en organisaties in onze stad te vragen de social return intern toe te passen voorkomen we dat deze groepen in onze stad structureel aan de kant komt te staan. Dat is Haagse Kracht.


Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Iedereen verdient een baan. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar ook als het niet lukt om te werken door omstandigheden, als je er even uit bent geweest of een opstapje kunt gebruiken.We maken werk van banen voor mensen waarmee ze weer aan de slag kunnen en vanuit hier naar een reguliere baan kunnen doorgroeien. Daar komt ook de verantwoording van bedrijven bij kijken: zij moeten zo snel mogelijk deze mensen aannemen. #iedereengoedwerk