De energietransitie slaagt alleen als iedereen mee kan doen

16 mei 2019

Inbreng van Janneke over de duurzaamheidsnota tijdens de gemeenteraad (16/05/2019)

Voorzitter, gisteren sprak ik in Moerwijk een moeder met jonge kinderen die iedere euro moet omdraaien: de warmwaterkraan maar een klein beetje open om kosten te besparen, om geld over te houden om gezond eten op tafel te zetten en voor de ouderbijdrage op school. De woningcorporatie heeft onlangs zonnepanelen op haar appartementencomplex gelegd: een goede zaak vond ze, al maakt ze zich wel zorgen of ze het beetje extra huur dat ze nu betaalt ook terug gaat zien op haar energierekening. Maar, één ding stond voorop: natuurlijk wil ze vooral een mooie en leefbare stad en wereld achterlaten voor haar kinderen.

Dat willen we allemaal. Niet voor niets ondertekenden 13 van de 15 partijen in de raad twee jaar geleden het Haags Klimaatpact. Niet voor niets kreeg het pact veel steun uit de stad. En niet voor niets spraken we ons daarin uit voor een klimaatneutrale stad in 2030.

Niet voor niets, want, deze ambitie is overgenomen in de kadernota die nu voor ons ligt. Dat is goed nieuws. Toch roept de nota ook nog veel vragen op: heldere tussendoelen op weg naar 2030 ontbreken. Veel moet nog worden uitgewerkt. Belangrijke punten uit het Klimaatpact, waarvoor een meerderheid in deze raad zou moeten zijn, zien we nu niet terug. Moties van andere partijen hierop zullen we dus steunen.

Voor het debat in de commissie presenteerde ik het actieplan ‘Het is moeilijk groen doen als je rood staat’. Want, zoals ook de moeder in Moerwijk laat zien: de energietransitie slaagt alleen als iedereen mee kan doen. Als mensen weten waar ze aan toe zijn. Als het de ongelijkheid in de stad niet verder verdiept.

Daarom heb drie moties die voortkomen uit dit actieplan.

Allereerst, duurzaamheidssubsidies komen nu vooral terecht in de betere wijken van de stad. Dat kan echt eerlijker. Daarom de motie met om duurzaamheidssubsidies voor iedereen toegankelijk te maken.

Dan, er zijn talloze leningen, fondsen en regelingen waarmee woningeigenaren aan de slag kunnen. Een goed overzicht hiervan ontbreekt, en vooral mensen met een kleine woning en weinig spaargeld vallen tussen wal en schip. Daarom de volgende motie om eigenaren van kleine woningen ook de kans te geven om te verduurzamen.

Dan, alle initiatieven die er zijn voor energiebesparing en advies worden nu passief aangeboden, en zijn voor een beperkte doelgroep toegankelijk. Juist hier zijn grote slagen te maken door aan te sluiten bij plekken waar mensen met geldzorgen aankloppen, en ze te helpen om hun energierekening omlaag te krijgen. Daarom een motie om eerste hulp bij energiebesparing te geven.

Tot slot, twee weken geleden is een mooi actieplan in Amsterdam gepresenteerd voor een schonere lucht, vol concrete maatregelen waar we ook in Den Haag mee aan de slag kunnen. Daarom een volgende motie om ook schonere lucht in Den Haag te krijgen.