De Haagse Toekomstmaatschappijprijs naar Stagehuis Schilderswijk

1 mei 2021

Wethouder Martijn Balster en PvdA Den Haag-voorzitter Randy Martens reiken de Toekomstmaatschappijprijs uit aan het Stagehuis de Schilderswijk. Dit mooie initiatief kon zelfs in coronatijd de jongeren met elkaar en met stages verbinden. Met deze uitreiking sluit de PvdA Den Haag een mooie 1 mei-viering af.

Het Stagehuis Schilderswijk blonk volgens de jury uit door jongerenactiviteiten in coronatijd zoals de Late Night Show met een leuke bingo. Maar ook buiten coronatijd waren ze erg actief. Ze vonden veel stages voor jongeren uit het MBO, HBO en de universiteit. “Was er maar zo’n stagehuis in elke wijk.”, aldus Randy Martens, voorzitter van de PvdA Den Haag. Met de prijs krijgt het initiatief een rode hamer en een cheque van 750 euro. Deze prijs moet ten goede komen aan het project waar de organisatie aan werkt.

De prijs riep de Haagse afdeling van de PvdA in 2019 in het leven als een eerbetoon aan Pieter Jelles Troelstra, (mede-)oprichter en leider van de Nederlandse sociaaldemocratie. Initiatieven die de prijs ontvangen, moeten dan ook dichtbij sociaal-democratische idealen staan, vechten voor het algemeen belang, een goed voorbeeld geven en zonodig tegen de stroom inzwemmen. Voorgaande jaren ging deze prijs naar Youth for Climate en de Kinderraad van de Stichting Leergeld.