Door op 21 januari 2016

#InDeRaad: De kust écht gezond

Vandaag spraken we in de Haagse gemeenteraad over het plan ‘De Kust Gezond’ over de ontwikkelingen op Scheveningen-Noord en dat met name de Boulevard. Het is hard nodig dat de buitenruimte van Scheveningen Noord opgeknapt wordt en het gebied een impuls krijgt. Het gebied is wat sleets geworden. Daarom moet er geïnvesteerd worden. Investeren om Scheveningen-Noord weer te maken wat het moet zijn. Een plek waar het aantrekkelijk wonen, ondernemen en recreëren moet zijn. Waar je de zee ruikt, de zee ziet en waar iedereen graag wil zijn.

Werk, werk, werk

Voor ons zijn deze ontwikkelingen ook belangrijk voor de hele stad. Het helpt mensen namelijk aan het werk. Werk om de plannen te realiseren, hopelijk veel werk door het succes van de nieuwe plannen. Een gezond en succesvol Scheveningen Bad zorgt ook voor werk voor mensen in onze stad.

Verkeer goed regelen voor leefbaarheid

Ondanks dat, staan we niet bij alle onderdelen van de plannen staan te juichen. De noodzaak van de parkeergarage is wat ons betreft nog steeds niet goed onderbouwd. Juist de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling van Scheveningen in zijn geheel is een zorg. Echter, de parkeergarage is wel een voorwaarde voor Hommerson om te investeren. En we hebben juist ondernemers die geloven in de ontwikkeling van het gebied en bereid zijn een risico te nemen, hard nodig.

De bewoners hebben terechte zorgen over leefbaarheid, verkeer, de ontsluiting van de parkeergarage aan de Noordzijde en de gevolgen daarvan en over de overlast van licht, lawaai en stank. Ik heb daarom de wethouder op het hart gedrukt in overleg te blijven met de bewoners bij de verdere concretisering van de plannen. Wethouder Revis heeft in het debat aangegeven dat de verkeersstudie betrokken zal worden in de verder ontwikkeling van Scheveningen-Noord.

De PvdA heeft in de gemeenteraad ook het belang benadrukt dat er bij de inrichting wordt gezorgd voor goede fietspaden. Denk daarbij aan betere bewegwijzering en voldoende stallingsmogelijkheden. Hoe meer mensen met de fiets komen, hoe minder auto’s en verkeersoverlast. De wethouder heeft gezegd dat hij het zo fietsvriendelijk mogelijk gaat inrichten en dat er zoveel mogelijk ruimte komt voor fietsers en voor het openbaar vervoer.

Gezonde kust

We vragen ons ook af hoe gezond de kust daadwerkelijk is. Het zou mooi zijn als er voorzieningen zijn die het bewegen mogelijk maken en stimuleren, zoals speel- en beweegvoorzieningen voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een aantal fitnessapparaten met zicht op zee zoals je in Spanje vaker ziet. Een goede stopplek voor de taxibus, al dan niet gecombineerd met verhuur van strandrolstoelen, zou echt iets toevoegen. De openbare ruimte moet toegankelijk ingericht worden voor ouderen, gehandicapten en andere minder mobiele mensen. Gelukkig is de wethouder net zo enthousiast als wij en hij gaat kijken hoe het gebied vriendelijk voor ouderen kan worden ingericht. Er komen fitnesstoestellen en er wordt gekeken naar nog betere inzet van de strandrolstoel.

Er zijn veel kansen om van de Noordboulevard iets echt moois te maken. Samen met de bewoners en de ondernemers. Een mooi, gezellig en bruisend Scheveningen. Een Scheveningen dat keiharde banen oplevert door investeringen. Waar het ook nog eens aantrekkelijk wonen, ondernemen en recreëren is.