Door op 28 februari 2014

De Ooievaarspas bestaat 25 jaar!

Dit jaar bestaat de Ooievaarspas 25 jaar. Op voorstel van de raadsfractie van de PvdA besloot de gemeenteraad 25 jaar geleden om een voorziening in het leven te roepen voor mensen met een minimuminkomen die moest voorkomen dat zij vanwege het beperkte budget in een sociaal-cultureel isolement zouden komen en niet langer aan sociaal-maatschappelijk verkeer konden deelnemen.

Een kortingspas moest uitkomst bieden. Den Haag was hiermee Amsterdam net een streepje voor. 

Dit jaar bestaat de Ooievaarspas dus al weer 25 jaar. We zijn nog altijd trots op de pas. Dankzij de Ooievaarspas kunnen duizenden Hagenaars met een kleine beurs goedkoop of gratis meedoen aan activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cursussen en bibliotheken, kunst en cultuur of theater en uitgaan meedoen in onze stad. 

Vandaag werd het jubileumjaar van de pas groots gevierd op het stadsdeelkantoor aan de Leyweg. PvdA-wethouder Kool maakte er met alle pashouders  een feestelijke bijeenkomst van.

Wat de PvdA betreft gaan we ook de komende jaren door met de pas. Deze willen we toegankelijk houden. Op aandringen van de PvdA is de Ooievaarspas op 130% van het sociaal minimum gehouden en is er geen eigen bijdrage meer, waardoor de pas voor iedereen met een laag inkomen gratis is.

Ondanks goede voorzieningen als de Ooievaarspas, neemt de armoede – onder druk van de economische crisis – toe in onze stad. Om die te bestrijden, willen we extra geld steken in armoedebeleid. Daarvoor hebben wij een “Aanvalsplan armoede” geschreven.