Door Abderrahim Kajouane op 8 oktober 2015

De plannen economie: een Haagse vertaling voor de bewoners

Gisteren zijn in de commissie bestuur het voorstel van het college over het programma creatieve stad ‘The Hague Impact Economy’ en het werkprogramma Internationaal behandeld. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het ambitieuze banenplan van het college. De PvdA staat voor een sterke en sociale stad. Daarvoor zijn investeringen nodig in meer werkgelegenheid, door o.a. duurzame economie en in het innovatieve vermogen van de Haagse kracht.Daarbij is het van belang om bij de DNA van de stad, bij de aanwezige kerncompetenties aan te sluiten. Vanuit dit oogpunt bezien zijn de keuzes van dit programma volgens de PvdA logisch. Er is echter veel meer nodig voor een inhaalslag. De achterstand van Den Haag is fors.

Vertalen naar de bewoners van Den Haag

De PvdA steunt de ambitie van het college om de werkgelegenheid onder meer te stimuleren door innovatieve bedrijven en startups beter te stimuleren in de stad. De stad laat hier kansen liggen voor meer werkgelegenheid. Maar laten we dit dan ook mét de stad en de bewoners doen. Dat vereist in de eerste plaats een vertaalslag van de termen in beide stukken naar de Haagse bewoners, zodat iedereen begrijpt wat de ambities inhouden. Duidelijkheid en transparantie moeten voorop staan. Deze enorme ambitie moeten we met de hele stad kunnen delen.

Banen

De plannen moeten de werkgelegenheid stimuleren. Daarom vraagt de PvdA concreet hoeveel banen deze beide plannen nu concreet zullen opleveren. De stad laat op het gebied van startups en innovatie kansen liggen voor meer werkgelegenheid. Daar moet inderdaad op worden ingezet. Maar er is meer nodig. Alle plannen moeten deze collegeperiode in het teken staan van wat het kan opleveren voor meer werkgelegenheid. De vraag moet zijn waar dit naar toe kan leiden en waar de wethouder op kan worden afgerekend. Dat zijn ambities die bijdragen waar we voor staan: meer mensen aan het werk in onze stad.

Dichterbij de stad

De plannen voor meer innovatie in de stad zijn een goede eerste stap. De vraag is echter waarom de plannen zo abstract dienen te zijn. Focus niet alleen op global challenges en internationaal, maar juist ook op de Haagse maatschappelijke uitdagingen. We moeten kijken naar de mogelijkheden dichtbij huis: faciliteer en stimuleer innovatie in zorg, werk, wonen. De gemeente moet juist zoeken naar de mogelijkheden om een verbinding met de Haagse samenleving te maken. Denk hierbij aan verbindingen in uitwisseling en werkgelegenheid om meer groei te stimuleren.

Hoger- én lager opgeleiden

In de plannen van het college wordt nog te veel uitgegaan van het creëren van werkgelegenheid voor hogeropgeleiden. De urgentie voor de PvdA ligt bij banen voor inwoners met een lager opleidingsniveau. Als we niet oppassen wordt de kloof tussen hoger- en lager opgeleide inwoners groter en groter. Uit onderzoek is immers bewezen dat het aantrekken van hoger opgeleid werk niet automatisch leidt tot meer werkgelegenheid voor lager opgeleide mensen. Er moet worden vastgesteld hoeveel banen de economieplannen van het college daadwerkelijk gaan opleveren. De PvdA pleit voor het monitoren van de effecten juist ook voor iets lager opgeleiden, voor werknemers met MBO en HBO-niveau.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane