Door op 29 juli 2013

De PvdA en de zorg: een onuitwisbare schakel

Donderdag 25 juli was een indrukwekkende en inspirerende dag. De PvdA ging die dag op werkbezoek over de zorg. Dat de zorg echt leeft bij de PvdA bleek wel uit de actieve medewerking van PvdA Kamerlid Otwin van Dijk en diens medewerkster Vera Smits, de lokale werkgroep Zorg en enkele belangrijke vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
In vogelvlucht zal ik de belangrijkste leer- en actiepunten van de dag doornemen.

Mantelzorgers
Het is van groot belang om zorgorganisaties goed te ondersteunen op het gebied van werving en behoud van vrijwilligers. Ondersteuning door PEP Den Haag is hierbij onmisbaar. Mantelzorgers verdienen goede ondersteuning en oprechte waardering. Werkgevers en ook de gemeente Den Haag kunnen op dit gebied nog veel verbeteren. Het actief benaderen van vrijwilligers kan ook veel beter. De mogelijkheden hiervoor kunnen veel meer worden benut dan nu het geval is.

De gebruikers van de zorg in Den Haag
Dan de gebruikers van de zorg in Den Haag. Werken in de zorg is mensenwerk, waar tijd en aandacht voor nodig is. Wat mij betreft verdwijnt dus de norm van twintig minuten per gesprek. Zorgvragers dienen een niet-tijdgebonden gesprek te krijgen met één contactpersoon. Deze contactpersoon moet in staat worden gesteld om samen met de zorgvragers en familie een passend traject uit te werken en daarop te sturen. Geen gedoe meer achter de computers, maar gewoon tijd en aandacht voor de mensen.

De grote waarde van de Zichtbare Schakels
Waar het gezegde opgaat dat de stilste mensen het hardste werken, blijkt wel uit het werk en het succes van de Zichtbare Schakels. In Laak zijn ze een groot succes. Twee wijkverpleegkundigen brengen de mensen daar weer een beetje licht in het leven en geven hen het gevoel erbij te horen. De Zichtbare Schakels zijn een wezenlijk onderdeel van de vijf vingers die samen een sterke hand vormen in de zorg.

De eerste is de huisarts, de tweede de buurtcoach/opbouwwerker, de derde is de wijkagent, de vierde de buurtconciërge en nummer vijf is de Zichtbare Schakel. Deze vijf partijen steken gezamenlijk de hand uit naar de zorgvragers die geteisterd worden door werkloosheid, armoede, uitzichtloosheid of het gevoel zich niet meer thuis te voelen in de buurt. Dat leidt veelal tot geestelijke of lichamelijke klachten. Aandacht en oprechte interesse zijn dan het beste medicijn.

De mensen van de Zichtbare Schakels bellen bij de mensen aan en gaan met hen in gesprek. Ik vind dat er in Den Haag meer Zichtbare Schakels moeten komen die in de hele stad worden ingezet.

Dan is er verder nog veel te doen aan het interesseren van betrokken mensen voor dit werk. Als Zichtbare Schakel werk je in de bescheidenheid. Je oefent een echt vak uit en je werk doet er toe: Je staat met je voeten in de praktijk. Ik vind het tijd om het uitvoerende werk eindelijk eens echt te gaan waarderen. Beleidsnota’s zijn er al genoeg.

Om toekomstige Zichtbare Schakels op te leiden, is de ontwikkeling van een passende generalistische opleiding aan de Haagse Hogeschool hard nodig. De Haagse Hogeschool kan daarbij samenwerking zoeken met opleidingsinstituten in Venlo, Doetinchem, Leeuwarden, Enschede.

Wonen

Sociale woningcorporaties zoals Haag Wonen zijn onmisbaar om woningen beschikbaar te stellen opdat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het huidige woningtoewijssysteem in Den Haag staat hier haaks op. Zodra de bewoners de aangepaste woning niet meer nodig hebben, is het niet mogelijk een ander zorgvragende inwoner gelukkig te maken. De woonbelasting van ruim 2 miljard die dit kabinet vraagt, maakt investeren in buurtcoaches onmogelijk. Dat geldt ook voor het onderhouden en betaalbaar houden van de woningen.

Verpleeghuizen daarentegen dreigen tegen leegstand aan te lopen, doordat kosten niet vergoed worden. Het is duidelijk dat we hier wat bruggen moeten slaan en wat muren omver moeten halen. Duidelijk is dat goede zorg niet zonder een corporatie als Haag Wonen kan.