Door op 19 februari 2015

De PvdA in de Wijk: Leyenburg

Dinsdagavond was de PvdA op pad in Leyenburg. We gingen bij mensen langs om ze te vragen hoe ze hun buurt ervaren en wat er beter kan. Vrijwel iedereen die we spraken woont met heel veel plezier in Leyenburg. Men geniet er van de rust en de nabijheid van OV, winkels en het Zuiderpark.

Parkeren
Het onderwerp waar we het meest over spraken was parkeren. Mensen begrijpen heel goed dat er schaarse ruimte is, maar de ruimte die er is kan soms wel nog efficiënter worden ingericht, waardoor er net een extra parkeerplaats is. Mensen vrezen voor de parkeerdruk als de tijdelijke parkeergarage in de Nieuwersluisstraat weer verdwijnt. Men zou hierover graag als buurtbewoners met de gemeente overleggen. Vaak wordt er gezegd dat er is overlegd, maar zo wordt dat niet ervaren.

Ook zwerfvuil, veroorzaakt door meeuwen op de ophaaldagen, wordt als ongemak gezien, al wordt het volgens de bewoners wel adequaat opgeruimd. Ondergrondse containers zouden een hele verbetering zijn. Daarnaast ergeren mensen zich aan hondenpoep op straat.

Voor kinderen en jongeren zou er nog wel meer ruimte mogen zijn in Leyenburg. Ook hier geldt dat de stukjes die er zijn beter ingericht kunnen worden. Zo zouden er voor de Maarsbergenstraat voor het oude schoolgebouw wel een aantal bankjes, hinkelpaden en simpele speelvoorzieningen passen. En kan er in die leegstaande Paaskerk geen buurtsoos komen? Liefst voor jong en oud!

Mensen veilig zich veilig in de wijk. Toch zijn er ook mensen die het idee hebben dat de beurt iets onveiliger wordt. Aandacht voor preventie zou kunnen helpen het veiligheidsgevoel te verbeteren.

PvdA landelijk

Het ging ook over landelijke politiek. Bijvoorbeeld met een kleuterjuf die alle onderwijsassistenten ziet verdwijnen terwijl ze zo hard nodig zijn. Een man die zijn leven lang zware beroepen heeft gehad – en aanvankelijk zei ‘genoeg van de politiek te hebben’ – begreep niet waarom hij tot zijn 67-ste moet doorwerken terwijl er zoveel jongeren aan de kant staan. Ook bleken er vragen en ongerustheid te zijn over de veranderingen in de zorg. Het goede aan zo’n gezamenlijke PvdA actie is dat Marit Maij dat weer mee kan nemen in de Tweede Kamerfractie.