Door op 18 september 2013

De Sportcampus Zuiderpark gaat er komen!

De plannen voor de Sportcampus Zuiderpark gaan door, zo laat het college van B&W vandaag weten. De PvdA is vanaf het begin warm pleitbezorger van dit nieuwe sportcomplex dat zowel sport- als onderwijsvoorzieningen zal huisvesten. PvdA-raadslid Gerard Verspuij: “Dit is grote winst voor de sport, het onderwijs en het Zuiderpark.”

Raadslid Verspuij heeft bij het college herhaaldelijk aangedrongen tempo te maken met het geheel. “Door de financiële situatie van Vestia leek de uitvoering van dit belangrijke project in gevaar te komen. Het is goed dat de gemeente in samenwerking met de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan alsnog tot een sluitend voorstel zijn gekomen. Sport en onderwijs komen zo als winnaars uit de strijd, aan de slag dus!”

PvdA-wethouder Marnix Norder: “Met de Sportcampus investeert Den Haag fors in jeugd, sport, onderwijs én de krachtwijk Escamp. Bovendien past het mooie ontwerp zeer goed in het Haagse Zuiderpark.”

De nieuwe Sportcampus in het Zuiderpark, waarin een topsporthal met diverse sporthallen komen en waar een doorlopende leerlijn van MBO (ROC Mondriaan) en HBO (Academie voor Sportstudies) wordt gehuisvest, is volgens de PvdA een belangrijke impuls voor het Zuiderpark zelf en de directe omgeving.

De campus gaat ruimte bieden aan zo’n 1400 studenten. In september 2014 zal worden gestart met de daadwerkelijke bouw, zodat het gebouw bij het begin van het studiejaar 2016/2017 in gebruik kan worden genomen.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp >>