De toekomst van Bronovo: Behoud goede zorg in de wijk en kom verloskundigen tegemoet

Door Janneke Holman op 6 februari 2019

Vandaag debatteert de gemeenteraad over de toekomst van het Bronovo. Voor de jaarwisseling werd bekend dat het ziekenhuis mogelijk zou sluiten, en twee weken geleden presenteerde het Haags Medisch Centrum (HMC), waar het Bronovo onder valt, de plannen waarin duidelijk werd dat het ziekenhuis de komende jaren doordeweeks open blijft, maar op termijn de deuren sluit.

Het was een grote klap voor personeel, patiënten en buurtbewoners, en het zorgde voor veel onrust: Waar kan ik straks terecht voor goede zorg? Is er in het Westeinde en Antoniushove wel genoeg plek? Kan ik mijn vertrouwde specialist blijven zien? Is het Westeinde goed bereikbaar? Terechte zorgen, en vragen waar snel antwoord op moet komen.

Behoud goede zorg in Benoordenhout en omgeving

Voor de PvdA staat voorop dat mensen in Benoordenhout en omgeving zeker moeten zijn van goede zorg. De gemeente heeft weinig invloed op het wel of niet sluiten van een ziekenhuis, maar kan zich wél maximaal inzetten om goede, bereikbare zorg in de wijk te behouden. Bijvoorbeeld door met het HMC, zorgverzekeraars en huisartsen om tafel te gaan en na te denken over een uitgebreid gezondheidscentrum of wijkziekenhuis. Goede zorg, toegesneden op de mensen in de wijk. Zodat wijkbewoners daar terecht kunnen voor een afspraak met hun specialist. Of een oudere die een nachtje onder toezicht moet doorbrengen, maar waarvoor een ziekenhuisbed net niet nodig is. In Amsterdam is al een mooi voorbeeld van zo’n wijkziekenhuis. Dat vraagt om lef en durf, ook van de gemeente, om dit in Den Haag van de grond te krijgen. Die lef en durf vragen we dus van de wethouder.

Betrek bewoners serieus bij de besluitvorming

Bewoners moeten serieus betrokken worden bij de toekomstplannen voor het Bronovo, en bij hoe de zorg in de wijk georganiseerd wordt in de toekomst. Eerder schreef minister Bruins aan de Tweede Kamer dat bewoners meegenomen moeten worden in de besluitvorming. Hoewel het HMC bewonersavonden heeft georganiseerd, maakt de PvdA zich zorgen of er daadwerkelijk naar bewoners wordt geluisterd en of ze invloed hebben op de uiteindelijke toekomstplannen. Het mag niet zo zijn dat mensen alleen geïnformeerd worden, en het ziekenhuis uiteindelijk alsnog zijn eigen plan trekt. Ook hierin zien we een rol voor de wethouder: de lokale overheid kent de stad het beste, en kan ervoor zorgen dat de inspraak, behoeftes en plannen van de bewoners serieus worden genomen.

Zorg ervoor dat verloskundigen met spoed snel naar het Westeinde kunnen

Ook zijn er nog veel zorgen over de bereikbaarheid van het Westeinde, nu dat ziekenhuis zal gaan groeien. Vooral verloskundigen lopen hier tegenaan: in de spits lukt het niet om met een hoogzwangere vrouw met spoed snel bij het Westeinde te komen. Heel zorgelijk, maar ook hier kan de gemeente heel concreet wat doen. Want zeker in zulke noodsituaties moet het Westeinde goed bereikbaar zijn. Daarom pleit de Haagse PvdA ervoor dat verloskundigen in Den Haag gebruik mogen maken van de busbaan, waardoor ze sneller door de stad kunnen. Ook moeten verloskundigen een zogenoemde ‘pollerkaart’ krijgen. Pollers zijn paaltjes die bepaalde straten in Den Haag blokkeren en, door bijvoorbeeld leveranciers van goederen, tijdelijk naar beneden kunnen. Op dit moment hebben nood- en hulpdiensten al ontheffing voor pollers en een kaart om deze paaltjes naar beneden te brengen, en wat ons betreft worden aanvragen van verloskundigen hiervoor ruimhartiger en sneller verwerkt en toegekend. Zo kunnen we verloskundigen en bewoners die ver van het Westeinde wonen tegemoet komen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman