Door op 16 oktober 2014

De Vloek verdient een nieuwe locatie

Vanavond spraken we in de raad over de Vloek. Na jaren van plannen maken, praten en discussiëren over Scheveningen Haven komt het moment om echt aan de slag te gaan steeds dichterbij. De twee commissievergaderingen over de ontwikkelingen van het stukje haven waar de Vloek gevestigd is waren soms feller dan nodig. De bereidheid van partijen om een oplossing te zoeken, of het nu gaat om de sommige raadsfracties, de Vloek of de Wethouders Klein en Wijsmuller, was soms ver te zoeken.

De PvdA heeft vanaf het begin aangegeven dat wij onze afweging zullen baseren op vier criteria:

  1. Een stad die bruist en leeft heeft behoefte aan creatieve en alternatieve plekken waar mensen zonder de onmiddellijke behoefte winst te maken zich kunnen ontplooien. Kunst en cultuur moet zich ook onafhankelijk kunnen ontwikkelen en winst maken is daarbij niet de enige leidraad. Niet alles hoeft eenvormig en eenduidig te zijn. Anders zijn dan het gemiddelde, rafelrandjes en afwijkingen zijn wat mij betreft net zo goed een onderdeel van onze stad met zijn verscheidenheid aan mensen. Juist deze verscheidenheid geeft mensen kansen zich te ontplooien op een manier die bij hem/haar past. De Vloek is een werkplaats waarin creatieve ideeën soms tot wasdom komen en soms een stille dood sterven. De Vloek hoort in Den Haag. Dat maakt een stad een echte stad.
  2. Als we gaan bouwen in Scheveningen haven moet het gaan om activiteiten die passen binnen de bestemming haven gebonden bedrijven en watersport. Wij zijn al langer kritisch over de huidige leegstand in de haven, maar je kan niet zomaar een nieuw Topzeilcentrum plaatsen in lege kantoren. Wij zien ook de kansen die de ontwikkeling van een Topzeilcentrum biedt. Meerdere ondernemers, zoals van rederij Van der Zwan en botenbouwer Nacra hebben aangegeven dat als de ontwikkeling van het Topzeilcentrum niet door zou gaan dit gevolgen zou kunnen hebben voor hun positie op Scheveningen. Zij willen hun activiteiten uitbreiden. Dit kan de swung terug in het gebied brengen. Dit neemt niet weg dat het college een grote opdracht heeft wat de PvdA betreft, een actief leegstandsbeleid en de inzet van de wethouders om de leegstand in het gebied aan te pakken.
  3. Als PvdA gaan we uit van een betrouwbare overheid; naar bewoners, naar broedplaatsen als de Vloek en naar marktpartijen toe. Met marktpartijen en Vloek zijn duidelijke afspraken gemaakt. Iedereen mag van de overheid verwachten dat een afspraak een afspraak is en dat alle relevante punten worden meegewogen.
  4. Denkende aan de ervaringen met de Blauwe Aanslag is het voor de PvdA een vereiste dat zodra de Vloek weg moet, er direct begonnen moet worden met het bouwrijp maken en de bouw. Niemand zit op een braakliggend terrein te wachten.

Vloek
Natuurlijk de Vloek heeft altijd al geweten dat op het moment dat er concrete plannen lagen voor hun huidige locatie, ze daar weg moesten. Dit hebben ze zelf ook altijd bevestigd. Tot voor kort leek het erop dat dit moment ergens in 2018 zou liggen. Maar een paar maanden geleden kregen ze te horen dat een ontwikkelaar op korte termijn op die plek wil investeren. Voor de Vloek die al 12 jaar op die plek zit natuurlijk een schok. Wethouder Klein, maar ook wethouder Wijsmuller, die over het gemeentelijk vastgoed gaat en die de naam heeft altijd zeer begaan te zijn met broedplaatsen, hebben een kans laten liggen. Dit proces had het verdiend beter begeleid te worden. Helaas gedane zaken nemen geen keer. De vraag die voor de PvdA overblijft is: Hoe nu verder?

Mijn partij zoekt altijd naar constructieve oplossingen ook nu. De PvdA wil in alle redelijkheid een fatsoenlijke oplossing voor de Vloek en voor de stad.

Wij roepen beide wethouders op nu vaart te maken. De brief van het college is een goede start en beantwoordt aan onze eisen. Bied de Vloek op heel korte termijn een alternatieve locatie aan, die in omvang en functionaliteit vergelijkbaar is met de huidige plek. Hierbij mag het college indien nodig best een ruimhartige overgangsregeling aanbieden. Wij vinden dat de Vloek een echte kans moet krijgen om op een andere plek te kunnen bloeien en groeien. Wellicht leidt dat tot nieuwe initiatieven, andere wegen maar vast net zo waardevol voor velen als nu. Daar heb ik alle vertrouwen in.

De wensen van de PvdA zijn duidelijk. Een goed alternatief voor de Vloek, op een andere plek. En een mooie ontwikkeling op Scheveningen. Een Topzeilcentrum, de uitbreiding van een rederij en meer ruimte voor een botenbouwer. Het is niet alleen een positieve impuls voor het hele gebied, het is ook extra banen en een haven die gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is.

Laat ik het nog eens heel duidelijk benadrukken. Dit is niet het einde van de Vloek in onze stad. De Vloek hoort in Den Haag. Daarom roep ik de wethouders Klein en Wijsmuller en de dames en heren van de Vloek op: Ga samen aan de slag en ga opzoek naar een nieuwe locatie! De PvdA verwacht een gezamenlijke oplossing en zal dit proces in ieder geval op de voet volgen.