Door op 10 december 2015

Debat: Werken aan werk in Den Haag

Op 12 december organiseert de PvdA Den Haag het debat Werken aan Werk in Den Haag. Sprekers zijn onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rabin Baldewsingh en woordvoerder Sociale Zaken Tweede Kamer Roos Vermeij. Iedereen is van harte welkom.

Hoe creëren we meer werkgelegenheid in de regio Den Haag? In dit debat verzamelen we input om de partij te voeden: een speurtocht naar nieuw elan in de aanpak. Dit doen we op basis van ervaringen en ideeën uit de dagelijkse praktijk van ondernemers, ZZP-ers, werkenden, mensen zonder werk, jongeren en denkers.

De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en betrokkenen uit de regio Den Haag die hun ervaringen en ideeën willen delen. Voor mensen van binnen én van buiten de PvdA.

Belangrijke vragen zijn: hoe vervangen die we banen die verloren gaan door automatisering en door robotisering? Kan het MKB banen genereren? Wat kunnen we leren van werkgevers? Hoe kunnen we het partnerschap met werkgevers versterken? Hoe ziet het nieuwe werken er in de praktijk uit? Hoe vergaat het de 33.000 ZZP-ers in Den Haag? Hoe ontwikkelt zich de marktpositie en de samenwerkingsvormen? Wat zijn middelen om de 5000 geregistreerde jeugdige werklozen in de stad per direct perspectief te bieden en hun recht op werk en ontwikkeling te geven?

Sprekers zijn onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en Haagse wethouder Werkgelegenheid Rabin Baldewsingh.

Het belooft een zeer interessante en inspirerende bijeenkomst te worden, dus komt allen!

In verband met de catering vinden wij het heel prettig als je je van tevoren even wilt aanmelden: afdeling@pvdadenhaag.nl .

Locatie: PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag.

Datum: 12 december 2015, 13.00 – 17.00

 


Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Iedereen verdient een baan. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar ook als het niet lukt om te werken door omstandigheden, als je er even uit bent geweest of een opstapje kunt gebruiken. Dan laat de PvdA je niet in het diepe vallen. #iedereengoedwerk