Door op 10 maart 2016

Decathlon in V&D-gebouw, goed nieuws voor stad

Vandaag is in de Commissie Ruimte het bestemmingsplan Forepark-Rhône park behandeld. Tijdens de behandeling is bekend gemaakt dat het bedrijf Decathlon een vestiging zal openen in het voormalige pand van de V&D in de binnenstad. De PvdA is verheugd over deze stap.Het biedt een oplossing voor de leegstand in de binnenstad en levert banen op.

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een concept omtrent de beleving rondom sport en gezondheid, waarbij de internationale onderneming Decathlon een conceptstore op de grond wil vestigen. De conceptstore zal niet alleen een winkel, maar ook een plek om te sporten en om sportmaterialen uit te proberen, behelzen.

De PvdA Den Haag is voorstander van de komst van een vestiging van Decathlon in Den Haag, maar heeft haar bezwaren geuit over het bouwen van nieuwe gebouwen met het oog op de bestaande leegstand in de stad. Daarom is de PvdA blij te horen dat Decathlon tevens een winkel zal openen in het inmiddels leegstaande pand van de voormalige V&D aan de Grote Markstraat. Het gaat om een langdurige verbintenis een winkel te openen in de kelder en de begane grond van het pand. PvdA-woordvoerder Rajesh Ramnewash: “Dit is goed nieuws voor onze stad. De vestiging in de binnenstad van Den Haag biedt een oplossing in het tegen gaan van de toenemende leegstand van winkelpanden in onze stad. Tegelijkertijd worden er met de komst van Decathlon 50 nieuwe banen gecreëerd.”

De PvdA is daarnaast blij dat de vestiging van de onderneming in de binnenstad oneerlijke concurrentie tegen gaat ten opzichte van andere winkels in de binnenstad. Er is nu sprake van een level playing field, iets waar onder meer de vereniging van winkeliers binnenstad en de belangengroep Collectief Bescherming Winkelkernen voor hebben gepleit. Tegelijkertijd biedt het een verbreding van de keuzemogelijkheden van de Haagse consument.