Door op 11 augustus 2014

Demonstratie in de Schilderswijk

Gisteren vond opnieuw een demonstratie plaats in de Schilderswijk, nu door Pro Patria, een combinatie van rechtse partijen die demonstreerde tegen de denkbeelden van Isis. De demonstratie verliep helaas niet zonder incidenten, er werden arrestaties verricht na gewelidcincidenten gericht tegen de demonstranten.

De PvdA betreurt de gang van zaken ten zeerste. Vele buurtbewoners en organisaties en ondernemers uit de wijk hebben inmiddels hun zorg uitgesproken. Zowel over de incidenten gisteren, als over de spanningen die de demonstraties van de afgelopen tijd met zich meebrengen voor de wijk. Terecht maken zij zich zorgen. Bijvoorbeeld over kinderen en jongeren die getuige zijn van geweld en discriminatie en de angst die dat met zich mee brengt.

Het is goed dat de politie gisteren direct heeft ingegrepen toen het uit de hand dreigde te lopen. De PvdA gaat er van uit dat de mensen die over de schreef gingen zullen worden vervolgd. Er zijn reeds arrestaties verricht, mogelijk volgen er meer. Het is van belang dat alle misdragingen worden onderzocht. Geweld is onaanvaardbaar. Op dit moment worden de feiten op een rij gezet door de politie, dan zal een precies oordeel over het verloop van de demonstratie van gisteren mogelijk zijn.

Dat bewoners en ondernemers de incidenten en spanningen spuugzat zijn, begrijpen wij volkomen. De incidenten doen het imago van de buurt geen goed en zijn funest voor de positieve krachten en ontwikkelingen in de wijk. Sommige bewoners zien de demonstraties liever buiten de wijk. In de praktijk is dat echter nauwelijks mogelijk. Alleen als er heel sterke aanwijzingen zijn voor ongeregeldheden kan een demonstratie vooraf aan regels worden gebonden of worden verboden. Hier zijn we nu eenmaal gebonden aan internationale regels die het recht op demonstreren beschermen.

Ongetwijfeld zal het verloop van de demonstraties de afgelopen tijd nog in de gemeenteraad worden besproken binnenkort. Laten we hopen dat zich na gisteren geen nieuwe incidenten voordoen. Want een ding is voor de PvdA klip en klaar: geweld en discriminatie rond demonstraties zijn onaanvaardbaar, ook al is de provocatie nog zo groot.