Door Martijn Balster op 30 november 2016

Den Haag enthousiast over meer vuurwerkvrije zones & vuurwerkshows

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil vuurwerkvrije zones worden uitgebreid op basis van bewonersinitiatieven. De vuurwerkvrije zones die er nu zijn, rond bijvoorbeeld kinderboerderijen, zijn een succes. Uitbreiding is daarom de volgende stap. Wij willen de bewonersorganisaties en buurtinitiatieven of de kans geven om aan te wijzen welke ‘zones’ in de stad nog meer vuurwerkvrij moeten kunnen worden. Als bewoners met elkaar zeggen, wij willen op specifieke plekken in onze buurt geen vuurwerk voor onze veiligheid, dan moet je als stad zeggen ‘daar geven wij alle ruimte voor. In de commissie over de jaarwisseling van vanmiddag heeft de burgemeester de PvdA te kennen geven ‘oren te hebben’ naar het idee en hiermee verder te gaan. De PvdA hoopt dat er snel een oproep naar bewonersorganisaties en buurtinitiatieven gaat om potentiële vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

We maken ons  grote zorgen over de steeds heviger wordende vuurwerkoverlast. Al weken voor oud en nieuw gaat het op sommige plekken helemaal los en met Oud en Nieuw wordt het erger. Er is veel illegaal vuurwerk en mensen voelen zich in sommige buurten niet veilig in deze tijd van het jaar. We moeten de ogen niet sluiten voor een aantal plekken in de stad waar de straten en pleinen veranderen in warzones. Waar ouderen liever niet thuis blijven en ouders met kinderen met angst en beven hopen dat het goed gaat in hun straat. In het debat vandaag over de jaarwisseling hebben we de burgemeester gevraagd om op basis van risicoprofielen extra inzet van hulpdiensten en camera’s te kijken hoe het in deze gebieden ook in de decembermaand gezellig kan blijven.

Vuurwerkshows

Vuurwerkshows zijn goede oplossingen om minder (illegaal) vuurwerk op straat te hebben. De show op de Hofvijver is een groot succes. De PvdA heeft de burgemeester gevraagd of vuurwerkshows ook op andere locaties in de stad kunnen. De burgemeester heeft gezegd dat hij initiatieven voor meer vuurwerkshows in de stad toejuicht. Initiatieven/voorstellen uit Laak, Escamp en andere delen van de stad zijn welkom. Hier zijn we heel blij mee!

 ————————————————————
Lees hier de inbreng van Martijn Balster in de commissie van vanmiddag. 

Voorzitter,

De jaarwisseling verloopt in Den Haag steeds rustiger. De slechte reputatie van Den Haag kan langzamer hand ten grave worden gedragen. Dat is mooi. Hulde.

Door inzet van gemeente, hulpdiensten en veel vrijwilligers is er steeds minder schade en wordt Oud en Nieuw voor steeds meer mensen een feest om naar uit te kijken. Er wordt ontzettend veel georganiseerd: met vrijwilligers de straat op, de rommel opruimen, activiteiten voor de jeugd, steeds meer voorlichting over vuurwerk. Bewonersorganisaties zoals de Bewonersorganisatie Scheveningen, maar bijvoorbeeld ook de Bewonersorganisatie Spoorwijk, doen er alles aan om het gezellig te maken en te houden.

De georganiseerde vuurwerkshows leveren hier ook een belangrijke bijdrage aan de rust in de stad. Genieten van mooi vuurwerk, gezellig en veilig. De PvdA-fractie vraagt zich af of hier niet meer mogelijkheden toe zijn. Bijvoorbeeld in Escamp, bijvoorbeeld in Laak. Want het werkt: mensen kopen minder vuurwerk en hebben een goed feest met elkaar. Graag een reactie.

Voorzitter, we moeten niet de ogen sluiten voor een aantal plekken in de stad waar de straten en pleinen veranderen in warzones. Waar ouderen liever niet thuis blijven. Ouders met kinderen met angst en beven hopen dat het goed gaat in hun straat. Wij zouden de burgemeester willen vragen op basis van risicoprofielen extra inzet van hulpdiensten en camera’s te kijken of deze gebieden beter onder controle kunnen komen. Het zou goed zijn om de raad hierover te informeren. Zodat het aantal plaatsen waar het echt niet leuk meer is, minder wordt.

Specifiek zou mijn fractie willen voorstellen om op basis van bewonersinitiatief te komen tot uitbreiding van de vuurwerkvrije zones. Bijvoorbeeld rond ouderencomplexen, bijvoorbeeld in kinderrijke omgevingen. Als bewonersorganisaties of buurtinitiatieven met elkaar juist plaatsen aanwijzen waar het wel kan om de rest van de wijk vrij te houden, is dat ook prima. Ziet de burgemeester mogelijkheden om dat dit jaar nog uit te vragen? Anders zouden we dat graag volgend jaar zien. We houden het dan voor iedereen prettig.

Dan Voorzitter de vreugdevuren. Een mooie traditie, dat vinden wij ook. Maar het moet veilig blijven. Wij zien dat er in goed overleg met bewoners afspraken zijn gemaakt over de vuren op Scheveningen en bij Duindorp. Wij vinden het – hoe lastig het ook is – wel cruciaal dat echt wordt ingegrepen als de normen worden overschreden. Verhalen dat mensen onder invloed aan de vuurstapels bouwen, er materiaal op belandt dat om milieuredenen echt niet moet branden, kunnen niet meer aan de orde zijn. Afspraken over de bouwhoogte moeten ook echt hard zijn. Ik zit niet graag op 2 januari in deze zaal om te moeten spreken over slachtoffers. Graag de bevestiging dat de normen ook echt de normen zijn. Zodat een mooi feest wordt aldaar. En graag ook de bevestiging dat de geluidsnormen voor de bewoners goed in de gaten gehouden worden.

Tot slot nog een paar kleine vragen:

  • Hoe verloopt de handhaving op illegaal vuurwerk. Er lijkt toch steeds meer zwaar illegaal vuurwerk in omloop. Welke mogelijkheden zijn er meer om hier zwaar op te handhaven en te straffen, maar ook de voorlichting op te vergroten?
  • Kunnen boddycams meer worden ingezet om de veiligheid te vergroten van hulpverleners in vuurwerkgebieden?
  • Is er nog meer winst te behalen met het ondergronds parkeren, ter bescherming van auto’s tegen branden, bijvoorbeeld in de voorlichtende sfeer?
  • Hoe worden de parkeerautomaten beschermd tegen vandalisme? Zijn hier nog innovatieve maatregelen bedacht?

Vz. over een maand is het zo ver. Ik hoop van harte dat we op 2 januari kunnen terug kijken op een knallend feest. Maar dan toch vooral in figuurlijke zin. De PvdA wenst iedereen die zich daar voor inzet alle succes toe.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster