Door op 13 december 2012

Den Haag gaat stageplekken afdwingen bij aanbestedingen

De PvdA heeft een succesvol pleidooi gehouden voor meer stageplekken in Den Haag. Bij een aanbesteding zoals de investering van 80 miljoen in Den Haag Zuidwest alsmede bij het WK hockey in 2014 zal gebruik worden gemaakt van “social return”. De gemeente zal daarbij het aantal stage- en leerwerkplekken monitoren en daarover rapporteren. Dat gebeurt ook bij andere grote projecten. Hierdoor kunnen we goed in de gaten houden wat het beleid voor Haagse jongeren oplevert.Wethouder Kool (Werkgelegenheid) is bereid afspraken te maken of convenanten te sluiten met de Rijksoverheid inzake stageplekken. Hij zal daartoe in overleg treden met staatssecretaris Klijnsma. De wethouder van Onderwijs heeft aangegeven bij de onderwijsinstellingen te blijven aandringen op het stopzetten van opleidingen die geen baan- en stageplek kunnen garanderen. Dergelijke opleidingen leiden namelijk op tot werkloosheid.

Het college heeft aangegeven dat er een extra Lerend wijkcentrum komt in stadsdeel Laak. In dit project runnen scholieren een compleet wijkcentrum. Ze organiseren alle activiteiten die er in het wijkcentrum worden gehouden. Het centrum in Bouwlust won vorig jaar de Haagse onderwijsprijs. Dat is heel goed nieuws. Door een dergelijk centrum worden kansen geboden aan Haagse jongeren om mee te doen in de samenleving. Wij zijn hoopvol gestemd over deze ontwikkelingen. Uiteraard zullen we het hele proces kritisch blijven volgen.