Door op 29 januari 2016

Den Haag kan groener

In oktober 2015 riepen D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren iedereen op om versteende plekken te melden. Op de Facebookpagina Den Haag: Dat Kan Groener plaatsten Hagenaars tientallen foto’s van straten, pleinen en buurten die groener kunnen. Met deze actie vragen de partijen samen met bewoners aandacht voor meer openbaar groen én minder stenen. Samen voor een groener Den Haag. Het gaat daarbij om de bestaande openbare ruimte en om nieuwe plannen.

Vandaag presenteren de partijen het verslag van deze actie.

In totaal zijn 54 plekken die groener kunnen, aangemeld. De vijf partijen danken bij dezen alle inzenders en alle bezoekers van de pagina van harte voor hun bijdragen en hun bezoek.

In het ‘Actieplan: Voor een groener Den Haag’ doen de partijen zes voorstellen:

  1. Quick-wins: een aantal versteende plekken kan al snel groener worden gemaakt met een kleine ingreep. Stenen kunnen worden weggehaald, boomspiegels kunnen met elkaar worden verbonden en/of met gras ingezaaid, plantenbakken kunnen worden neergezet, etc. We dagen het college uit nog dit jaar een aantal – zeg 10 – van de aangedragen locaties aan te pakken en te vergroenen.
  2. Zet de overige locaties in een ‘vergroeningsprogramma’ voor de komende jaren. Dat kan bijvoorbeeld in samenspraak met bewoners via de stadsdeel- en wijkprogramma’s.
  3. Zorg ervoor dat bewoners voortaan op een eenvoudige manier versteende plekken bij de gemeente kunnen melden en laat de melders weten wat met de melding wordt gedaan.
  4. Bewoners kunnen zelf al veel bijdragen aan vergroening door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen, boomspiegels te vergroenen en mee te doen aan de actie Steenbreek. Bij veel bewoners zijn deze mogelijkheden echter nog onbekend. Draag deze mogelijkheden daarom actiever en wervender uit richting bewoners(initiatieven).
  5. Geef vergroening van de stad een duidelijke plek in de Agenda Ruimte voor de Stad.
  6. Zorg ervoor dat vergroening van de stad, cq het voorkomen van verstening, wordt verankerd in de gemeentelijke ontwerp- en beheerprocessen voor de openbare ruimte. Op die manier werken we op een gestructureerde manier aan een groenere stad. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De partijen hebben het college om een reactie op de plannen gevraagd. Het college heeft hiervoor nu 4 weken de tijd. Den Haag is een groene stad, maar kent ook een groot aantal versteende plekken in de openbare ruimte, waar groen veel mooier en aantrekkelijker zou zijn. Meer groen is ook beter voor de waterhuishouding omdat regenwater dan door bomen, planten en grasvelden wordt opgenomen en het riool minder snel overstroomt. Maar ook hitte-eilanden zijn een probleem in Den Haag. Deze hitte-eilanden worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid stenen (straten, pleinen, gebouwen), aangezien deze stenen veel warmte vasthouden. Daardoor wordt de stad zomers veel warmer dan het omliggende land.