Door op 17 april 2012

Den Haag Krijgt Nieuwe Energie – het rapport

Op dinsdag 17 april jl. is het tussenrapport Den Haag krijgt nieuwe energie gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan wethouder Duurzaamheid Rabin Baldewsingh. Het rapport Den Haag Krijgt Nieuwe Energie is opgesteld door de werkgroep ‘Nieuwe Energie’, bestaande uit inwoners van Den Haag die actief betrokken zijn bij politieke partijen en buurtorganisaties in de stad. Zij hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijk, breed gedragen voorstel voor verdere verduurzaming van de stad.

Baldewsingh reageerde gepassioneerd als altijd en ziet het rapport als inspiratie voor en ondersteuning van het reeds ingezette beleid. De ambitie van het rapport deelt hij van harte.

Den Haag heeft duurzame ambities. Zo moet de CO2-uitstoot in 2020 met 30% zijn gedaald ten opzichte van 1990 en moet de stad in 2040 klimaatneutraal zijn. Met het rapport wil de werkgroep extra ideeën aandragen om deze ambities te kunnen verwezenlijken. De voorgestelde maatregelen liggen met name op het gebied van vervoer, verwarming van gebouwen en de opwekking van duurzame elektriciteit.

Het rapport werd overhandigd in het bijzijn van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de stichting ‘Nederland Krijgt Nieuwe Energie’. Deze stichting zet zich in voor een transitie naar een duurzame Nederlandse samenleving, en presenteerde in 2010 een rapport dat gezamenlijk was opgesteld door de duurzaamheidsafdelingen van een groot aantal politieke partijen. Prins Carlos hield een betrokken en stevig betoog over het belang van verduurzaming en consistentie van politiek beleid.

De milieuwoordvoerders van Haagse raadsfracties, namens de PvdA Bas Sepers, gaven eveneens hun eerste reactie op het rapport. Positief en optimistisch over politieke samenwerking richting die ‘gedeelde stip op de horizon’, een duurzaam Den Haag.

Last but not least presenteerden drie bevlogen studenten van de Haagse Hogeschool hun ontwerpnotitie Klimaatneutraal Schipperskwartier in 2040. Hun concrete voorstellen konden rekenen op warme woorden van zowel de Prins als de wethouder.


Doe mee!
Het vandaag gepresenteerde rapport is een tussenrapport. De werkgroep wil hier graag reacties uit de stad in betrekken en verwerken. Heeft u (andere) ideeen die kunnen bijdragen aan de vervolmaking van ‘Den Haag Krijgt Nieuwe Energie’, geef ze dan vooral aan ons door.

U kunt mailen naar manon.vandeleur@denhaag.nl onder vermelding van DHKNE. Wij zullen er zeker ons voordeel mee doen.

 


 
Meer foto’s:


Bas Sepers (Milieuwoordvoerder PvdA)


Michel Rogier (Milieuwoordvoerder CDA)


Arjen Kapteijns (Milieuwoordvoerder GroenLinks)


Ibo Gulsen (Milieuwoordvoerder VVD)


Tobias Dander (Milieuwoordvoerder D66)


Gerwin van Vulpen (Milieuwoordvoerder HSP)