Door op 12 juni 2014

Den Haag slaat links af

Het college kiest een duidelijke koers. Niet eenvoudigweg ‘vooruit’, maar links af. Een forse impuls voor de economie, werk en armoedebeleid, voor sociale woningbouw en wijken met de nodige problemen; veel extra geld voor goede zorg in de buurt. Ik ben er trots op dat er een akkoord ligt dat zo sociaal is en zo sterk is gericht op één Den Haag, waarin iedereen een kans krijgt: ongeacht je inkomen, achtergrond of overtuiging.

Haags ‘Plan voor de Arbeid’
Als er één onderwerp centraal staat in het akkoord, dan is het wel werkgelegenheid. Het nieuwe college zal € 86 miljoen extra uittrekken voor economische groei, nog eens € 20 mln. voor kleine ondernemers en zzp-ers; en een groot bedrag voor onderwijs. Met een ambitieus werkgelegenheidsprogramma gaat het college voor 10.000 banen, met name ook voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik lees veel ambitie om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Buitengewoon tevreden ben ik met de beschikbare middelen om armoede in onze stad tegen te gaan. Niet alleen voor de komende tijd, maar structureel. In totaal trekt het nieuwe college € 53 mln. uit voor werk, inkomen en armoedebeleid.

Betaalbaar wonen in een prettige leefomgeving, waar je direct invloed op hebt
Het verbeteren van de woon- en leefomgeving is een tweede onderwerp dat zeer belangrijk is voor de PvdA. Ook daar zijn de ambities groot. Het college gaat voor het op peil houden en verduurzamen van de sociale woningvoorraad (en trekt daar € 36 mln. voor uit.) en gooit een flinke schep bovenop het krachtwijkenbeleid. Er wordt extra geld uitgetrokken voor wijken als Laak, Moerwijk en Mariahoeve; in de Schilderswijk en Zuid-West wordt blijvend geïnvesteerd. Bewoners krijgen meer invloed op hun buurt. Voorzieningen worden meer in de buurt georganiseerd, de stadsdeelorganisaties krijgen meer taken en budget, zoals ook in het PvdA verkiezingsprogramma was opgenomen.

De zorgzame stad
Ten slotte de zorg. Er komen grote hervormingen aan, maar die gaat het college op een sociale en geleidelijke manier invoeren. Voor de PvdA is het van groot belang dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, langer mobiel kunnen blijven en dat de zorg in de buurt wordt georganiseerd. Direct en snel contact met een wijkverpleegkundige is daarbij cruciaal. Er wordt veel geld uitgetrokken om de zorg en ondersteuning dichtbij mensen te organiseren. Iedereen moet kunnen terugvallen op een sociale omgeving als dat kan en professionele zorg als het nodig is. Dat is voor de PvdA cruciaal. We gaan dat goed in de gaten houden.

En dan nu, de schouders eronder
Natuurlijk. Dit zijn nog maar voornemens. Het zal nog een heel karwei worden om de ambities gerealiseerd te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze aanstaand wethouder Rabin Baldewsingh zijn zware verantwoordelijkheid voor werk, wijken en sport gaat waarmaken. Wij gaan hem en zijn collega’s in het college heel scherp houden om het sociale profiel dat wij van het nieuwe stadsbestuur verwachten na dit akkoord. Ik roep iedere Hagenaar op om ons hierbij te helpen de komende periode. Samen maken we de stad.