Door op 1 mei 2015

Den Haag, stad van wonen op het zand en in het veen

Den Haag, en steden in het algemeen, veranderen snel onder invloed van de revolutie in communicatie- en datatechnologie. De laatste dertig jaar is Den Haag zelfs in een stroomversnelling gekomen. Van een armlastige gehavende stad naar een welvarende aantrekkelijke stad. Helaas is deze welvaart niet voor iedereen. Met de 18% werkeloosheid lijkt het onderscheid tussen de bewoners van het zand en veen groter dan ooit.

Ondanks dat de stad 27 miljoen overschot op zijn begroting heeft geboekt dit jaar komt men niet tot een klimaatbestendige stad. Bewoners van het veen betalen zich helemaal blauw aan energierekeningen van hun sociale huurwoning. Woningen zijn veelal nauwelijks toegankelijk zijn voor ouderen. Nieuwe woningen worden alleen nog gebouwd voor wie het kan betalen.

Werkgroep Stad behandelt thematisch onderwerpen zoals grote bouwprojecten, woningbouw, ouderhuisvesting, studentenwoningen, grondbeleid, bestemmingsplannen, waterhuishouding, mobiliteit en samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH. Samen met raadsleden en wijkteams wordt naar actuele onderwerpen onderzoek gedaan en specialisten en/of betrokkenen uitgenodigd op de bijeenkomst om van gedachte te wisselen.

Voorzitters:

Frits van Erpers Rooijaards
fristcaroline@ziggo.nl
Leo Oorschot
leooorschot@hotmail.com