Door op 9 augustus 2013

Den Haag steeds duurzamer, ondanks tegenwerking Rijk

Door Den Haag FM – Den Haag is hard op weg om een van de de meest duurzame steden van Nederland te worden.

Volgens Stedin, de beheerder van het gas en elektriciteitnetwerk, zijn er in onze stad ruim 2.300 huishoudens die zelf duurzame energie opwekken via zonnepanelen, speciale ketels, warmtepompen of windmolens. Nergens in Nederland zijn dat er zoveel, aldus Stedin.

Toch is het voor de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh van Duurzaamheid nog niet genoeg. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld 18.000 zonnepanelen in Den Haag. Doordat de landelijke subsidieregeling hiervoor door de regering is gestopt, zal de groei flink gaan afnemen. “Zijn ze daar gek geworden?”, zegt Baldewsingh. “Het is een groot succes en dan ga je er niet mee verder. Dat vind ik niet uit te leggen.”

“Wij gaan door”
Deze collegeperiode is er in Den Haag twee miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. Het bedrag voor dit jaar is al verdeeld, maar volgend jaar is er een nieuwe ronde. Baldewsingh: “Wij gaan er dus mee door. Het is goed voor het milieu en het bespaart energie, mensen voelen het in de portemonnee. Het is populair en dan vind ik dat je ermee door moet gaan. Zolang ik wethouder Duurzaamheid ben, is dit een pijler van het beleid.”

Bron: Den Haag FM

 


 

 

Den Haag wil zonnepanelen op eigen gebouwen en langs snelwegen

Door Omroep West – Op veel meer gemeentelijke gebouwen in Den Haag komen zonnepanelen. Ook komen panelen in de taluds van het knooppunt Ypenburg van de snelwegen A4 en A13.
Dat zegt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, duurzaamheid) tegen Omroep West. Volgens hem verloopt niet alleen de landelijke campagne subsidieregeling voor zonnepanelen positief, maar is ook de eigen gemeentelijke regeling ‘een groot succes’. Voor deze collegeperiode waren er 8000 panelen in Den Haag, op dit moment zijn dat er 18.000.

Baldewsingh snapt er dan ook niets van dat het Rijk stopt. ‘Toen ik gisteren hoorde dat de landelijke regeling wordt stopgezet, was ik niet alleen teleurgesteld, maar dacht ik ook: zijn ze daar gek geworden. Het is een groot succes en dan ga je er niet mee verder. Dat vind ik niet uit te leggen.’

‘Wij gaan door’
Deze collegeperiode is er in Den Haag twee miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. Per jaar is dat een half miljoen euro. Het bedrag voor het jaar is al verdeeld, maar volgend jaar is er een nieuwe ronde. Baldewsingh: ‘Wij gaan er dus mee door. Want mensen willen dit ook graag. Het is goed voor het milieu en het bespaart energie, mensen voelen het in de portemonnee. Het is populair en dan vind ik dat je ermee door moet gaan. Zolang ik wethouderhouder duurzaamheid ben, is dit een pijler van het beleid.’

De belangstelling voor plaatsen van zonnepanelen is groot. Ook onder mensen die geen eigen dak hebben om panelen op te plaatsen of Hagenaars die in een monument wonen. Om aan hen tegemoet te komen, werd bij wijze van proef het dak van de Caballerofabriek op het bedrijventerrein ter beschikking gesteld. Dat bleek ook een succes.

Panelen op gemeentelijke gebouwen
Vandaar dat Baldewsingh nu een lijst heeft laten opstellen van alle gemeentelijke gebouwen waar ook panelen op kunnen worden geplaatst. In het najaar worden de plekken aangewezen waar mensen een paneel kunnen laten plaatsen. ‘Als het zo’n succes is, moet de wethouder duurzaamheid niet achterover gaan leunen, die moet oplossingen zoeken. En dat is wat ik ga doen. Dit helpt mij op weg naar een klimaatneutrale stad in 2040.’

Den Haag is gunstig gelegen voor zonnepanelen, zegt de wethouder. Daarom heeft hij ook naar andere plekken gekeken waar ze zouden kunnen komen. Een daarvan is het talud van het knooppunt Ypenburg. Dat ligt op grond van Den Haag, dus niet Rijkswaterstaat, maar de gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Uitnodiging om met plannen te komen
De wethouder heeft ‘marktpartijen’ gevraagd om met voorstellen te komen om hier zonnepanelen aan te leggen. ‘Duitsland doet het bij fly overs en open velden bij benzinepompen. Waarom doen wij dat niet? Ik vind dat erg interessant, dus zie dit als een uitnodiging om met plannen te komen.’

Bron: Westonline