Door op 18 december 2014

Zorgen om armoede in Den Haag. PvdA stelt vragen

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de cijfers in het vandaag gepubliceerde rapport Armoedesignalement 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). PvdA-raadslid Bülent Aydin: “Ik maak mij met name zorgen om armoede onder kinderen. Daarom wil ik weten welke acties het college onderneemt naar aanleiding van het rapport. Inzet en aandacht blijft noodzakelijk.”

In het rapport worden de meest actuele cijfers over armoede in Nederland gepresenteerd. Uit het stuk blijkt dat de armoedeproblematiek in de drie grote steden ver boven het landelijk gemiddelde ligt. De armoedeproblematiek raakt met name de jeugd en kinderen en dat is voor de PvdA onaanvaardbaar. Bovendien blijkt dat in Den Haag 16,1% van de huishoudens met een laag inkomen moeten rondkomen. De Schilderswijk-West in Den Haag heeft het op een-na-hoogste armoedepercentage (26,8%) en is het postcodegebied waar de armoede absoluut bezien het grootst is.

De PvdA staat voor gelijke kansen voor iedereen. “Armoedebestrijding en werk zijn niet voor niets pijlers van de coalitie”, aldus Aydin. Het rapport onderstreept de noodzaak van een wijkgerichte armoedeaanpak.

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier