20 december 2016

Denk mee over het verkiezingsprogramma 2018 & vlog #1

Op de ALV van 11 oktober 2016 is de verkiezingsprogrammacommissie geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak om samen met de leden en de bewoners van de stad te komen tot een stevig sociaaldemocratisch program voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bekijk hier de vlog met ideeën van andere leden. Als lid van de PvdA bepaal jij wat er in het verkiezingsprogramma komt!   Dus heb jij een duidelijke mening over waar de PvdA Den Haag zich vanaf 2018 in de gemeenteraad mee bezig moet houden? Laat dan je stem horen!

Op de afgelopen ALV vroegen wij al diverse leden naar hun ideeën:

Meedenken over het programma kan op verschillende manieren:

* Word lid van een werkgroep, wijkteam of het ombudsteam. De commissie benadert de komende tijd al deze groepen om in gesprek te gaan over het programma en om samen het gesprek met de stad te organiseren.

* Schrijf je ideeën op – bij voorkeur in dit-formulier – en mail je ideeën naar: [email protected]

* Kom naar de Café Roods die de commissie in het voorjaar (samen met het bestuur) organiseert over enkele voor de PvdA cruciale thema’s. De commissie combineert deze politieke cafés met zogeheten tafels van 10, om in kleinere groepjes specifieke thema’s en dilemma’s te bespreken.

* Drop je idee voor het verkiezingsprogramma in de ideeënbox op het partijkantoor (gebruik daarvoor bij voorkeur ook dit-formulier).

Naast de leden, de fractie en het bestuur van PvdA Den Haag, zoeken we veelvuldig contact met mensen met denkkracht, initiatief en inspirerende verhalen buiten de afdeling. In de eerste maanden van 2017 organiseren we een reeks van gesprekken/ronde tafels met partners en andere organisaties in de stad. Mocht je hiervoor ideeën hebben, en/of wil je graag helpen met organiseren, laat ons dit weten!

Ben je geen lid de PvdA, maar heb je wèl een goed idee? Schroom ook dan niet om je ideeën te delen: [email protected]

Groetjes van de verkiezingsprogrammacommissie,

Johan, Kirsten, Abderrazzak, Marije, Kai Yin en Mikal