Door op 8 januari 2015

Dichtbij.nl: Gemeente Den Haag helpt 2.400 mensen aan de slag

Het social returnbeleid van de gemeente Den Haag is vernieuwd. Via het aangepaste beleid wil de gemeente Den Haag tussen nu en begin 2018 ten minste 2.400 mensen aan werk helpen. Met social return helpen ondernemers, die in opdracht van de gemeente werk uitvoeren, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek. Sinds de invoering van de regeling in 2007 zijn al ruim 4.000 mensen aan de slag gegaan.

In de vernieuwde social return-regeling is meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen en maatwerk. De aanpassingen en het toezicht op het social return beleid zijn ontwikkeld in samenwerking met VNO/NCW en MKB Den Haag.

Wethouder Rabin Baldewsingh (sociale zaken en werkgelegenheid): ,,Met Social Return kopen we niet alleen een product zoals een weg of een schoolgebouw, maar zorgen we er samen met ondernemers ook voor dat mensen werkervaring opdoen. Zo brengen we de arbeidsmarkt in beweging en werken we aan extra kansen op werk voor de mensen in onze stad.”

De social return-regeling tot 2018 is op een aantal punten aangepast. In de eerdere regeling wordt van ondernemers verwacht dat zij 5% tot 50% van de opdrachtsom gebruiken voor social return. In de nieuwe regeling wordt een specifiek percentage per opdracht vastgesteld met minimaal 5% als uitgangspunt. Daarnaast past de gemeente het beleid ook toe op het eigen personeelsbeleid en wordt onderzocht of ook bij subsidies social return kan worden ingezet.

Social return sluit aan op de Participatiewet die sinds 1 januari van kracht is. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die in de 12 maanden voor de gemeentelijke opdracht zijn aangenomen, tellen ook mee voor de Participatiewet en vice versa. Volgens de Participatiewet moeten er in de komende 10 jaar 4000 Hagenaars met een beperking aan een baan zijn geholpen.

Bedrijven die goed presteren op gebied van social return maken ook meer kans bij nieuwe meervoudig onderhandse aanbestedingen. Inmiddels worden er ook gesprekken gevoerd met andere grote organisaties in de stad in de hoop dat ook zij social return toepassen bij het inkopen van diensten, leveringen en werken.

Bron: Dichtbij.nl