Door op 4 maart 2014

“Discriminatie door bedrijven keihard aanpakken”

Wij willen dat bedrijven die hebben gediscrimineerd voor straf geen opdrachten van de gemeente meer mogen krijgen. Onlangs gaf minister Asscher aan dat hij dit wil gaan regelen voor de landelijke overheid. Wij willen dat Den Haag als internationale stad van vrede en recht een voorbeeldfunctie vervult en snel maatregelen neemt.

Mystery guests
Met name moslimjongeren worden vanwege hun achternaam al bij voorbaat afgewezen.  Een recente steekproef door journalisten van de Haagse zender Radio Sangam bevestigde dat opnieuw. Daarom hebben wij eerder al een oproep gedaan om met mystery guests onderzoek te doen bij Haagse bedrijven en overheden, waarbij mensen met een diverse achtergrond “undercover” solliciteren om te ondervinden of er sprake is van discriminatie. Het moet nu echt afgelopen zijn.

Aanpakken via de portemonnee
De gemeente is voor veel bedrijven een belangrijke opdrachtgever. Door het voorstel van minister Asscher, zullen bedrijven die discrimineren dit vooral in hun portemonnee voelen. Zo wordt slecht gedrag dus bestraft. Dat is precies zoals het hoort.