Door op 14 november 2013

Doorpakken na opening 25e Buurthuis van de Toekomst

Ik ben blij dat het 25e buurthuis van de Toekomst bij VUC een feit is, maar ik vind dat het nu tijd is voor de wethouder om door te pakken op de inhoud. Alleen bordjes aan de muur timmeren is niet voldoende.

We werken al jaren aan Buurthuizen van de Toekomst en dat verdienen verenigingen en vrijwilligers ook. Nu wordt het echter tijd om te gaan werken aan inhoudelijke versteviging van het idee en dat zien wij de wethouder nog te weinig doen.

De Haagse Buurthuizen van de Toekomst zijn gebaseerd op vier belangrijke pijlers: sterke sportverenigingen, onderwijs, welzijn en vrijwilligers. Door goede onderlinge samenwerking kan iedereen meedoen aan de samenleving. Dat betekent dat sportverenigingen krachtig worden ondersteund door de gemeente om vrijwilligers te werven en te houden. Zo zullen de combinatiefunctionarissen waar de PvdA op heeft aangedrongen veel meer moeten worden ingezet op organisatorische versterking van de vereniging.

Vrijwilligerscoördinatoren
Vrijwilligers zijn onmisbaar en van grote waarde. Gelukkig is er nu eindelijk het aanvalsplan vrijwilligers. Zonder goede en actieve vrijwilligerscoördinatoren in ieder stadsdeel lukt het echter niet. Met name vrijwilligers werf en behoud je als je ze in hun kracht zet door hun specifieke kwaliteiten aan te spreken. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is mooi dat we in de stadsdelen vrijwilligersambassadeurs krijgen, maar wij zien graag de doorgroei naar vrijwilligerscoördinatoren.

Trots
Naast de juiste infrastructuur is het ook van belang dat kosten niet in de weg staan van deelname aan activiteiten. Wij zijn er dan ook trots op dat de PvdA wederom de verhoging voor zwembadtarieven en sporthalhuur heeft tegengehouden en de Ooievaarspas gratis beschikbaar heeft gemaakt tot 130% van het sociaal minimum inkomen.