Door op 27 januari 2016

Duurzaamheid moet we ook breder bekijken

Vandaag spraken we in de commissie Leefomgeving over duurzaamheid, warmte en energie. Voor de PvdA is het van belang duurzaamheid breed te bekijken. Het moet bijvoorbeeld ook gaan over grondstofbeperking  en afvalvermindering. Niet alleen over energievoorziening maar ook energiebesparingen. Daarnaast zien wij kansen om de energiekosten voor Hagenaars te beperken en de werkgelegenheid te stimuleren.

Duurzaamheidskringen

 Als het gaat om de brede inzet van duurzaamheid zijn wij blij met de duurzaamheidskringen.  De duurzaamheidskringen ondersteunen lokale en groepen ondernemers die samen leren over duurzaamheid en elkaar stimuleren tot sneller uitvoeren van acties. Deze worden voortgezet. De wethouder ziet kansen om de hotelbranche en strandtenten hierbij te betrekken.

Er wordt gekeken naar duurzame gemeentelijke panden. Dat is mooi. Maar wij vragen ons af waar de verdere duurzaamheidsambitie bij de gemeente nu zit, bijvoorbeeld als het gaat om minder grondstoffen gebruiken en minder afval produceren? De wethouder heeft toegezegd in de aangekondigde nota over circulaire economie hier nadrukkelijk op in te gaan.

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld nemen bij inkoop. Bijvoorbeeld als het gaat om het eigen wagenpark. Er worden binnenkort nieuwe dienstauto’s aangeschaft, daar zullen elektrische auto’s ook een plek in krijgen.

Doorgaan met initiatieven

Naast dit voorstel gaan we door met het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven. Daar zijn veel Hagenaars bij betrokken. De wethouder heeft toegezegd snel met een voorstel voor 2016 te komen.  De wethouder heeft daarnaast toegezegd met een brief te komen over hoe we FairTrade-gemeente meer vorm gaan geven. Ook zullen we als raad in gesprek gaan met DuurzaamDenHaag. Zij zijn voor veel Hagenaars het duurzaamheidsgezicht zijn de stad.

Eerder waren er plannen om te komen een Haags Warmte Bedrijf. Dat wordt nu niet gedaan. Wel komt er een Haags Warmte Initiatief, waarin de gemeente een regierol neemt om warmte-initiatieven van de grond te krijgen. Wij steunen dat als fractie. De warmtetransitie is een ingewikkeld onderwerp, maar het is duidelijk dat we hierop stappen moeten zetten in de komende tien jaar. De werkgroep stad organiseert hierover binnenkort een discussie.

Voor de PvdA is het van belang dat mensen door duurzaamheidsmaatregelen en gedragsverandering minder gaan betalen voor hun energie en warmte. Wij hebben de indruk dat de particuliere verhuur hierbij onvoldoende meedoet. De wethouder gaat na of de VVE-balie voldoende eigenaren bereikt die hun woning (particulier) verhuren. Wordt vervolgd dus.

Tot slot is het voor de PvdA van belang dat duurzaamheid en werkgelegenheid waar mogelijk hand in hand gaan. Dat kan vooral ook als de particuliere vraag toeneemt. Daar spraken we vorige week ook over in de raad. Ook in de metropoolregio worden hier kansen gezien. Wij hopen dat dit leidt tot een extra resultaat.