Door op 22 juli 2013

Een bordje vastmaken is pas het begin

Een echt PvdA-onderwerp is de versterking van de Haagse sportverenigingen. Daarom zetten we al jaren met succes in op de inzet en uitbreiding van de combinatiefunctionarissen in de sport en de ondersteuning en werving van vrijwilligers.

De PvdA bepleit al langer de sportkantines en accommodaties overdag in te zetten voor activiteiten in de buurt. Dat is goed voor de sportverenigingen vanwege de extra inkomsten, goed voor de onderlinge binding in de buurt en goed voor de gemeente, omdat de huisvestingskosten dalen.

Om een dergelijk doel te halen, moet je er wel aan trekken. Het afgelopen jaar zijn diverse stadsdeelbijeenkomsten georganiseerd. Als vervolg hierop zul je als gemeente contacten moeten blijven leggen tussen vrijwilligers en betaalde krachten van organisaties en verenigingen. Samenwerken kost immers tijd en inzet.

Wethouder Klein komt altijd enthousiast de bordjes vastmaken op de sportclubhuizen als er een buurthuis van de toekomst is gevestigd. Dat is mooi en goed. Nog beter is het als er echte ondersteuning plaatsvindt in de vorm van handen en daadkracht. De vrijwilligers moeten al zoveel. En dat proces loopt niet altijd voorspoedig. Zeker als je weet dat veel clubhuizen van sportverenigingen al lang uit eigen initiatief samenwerken met bijvoorbeeld de kaartclub, de school, de ouderenvereniging. Kortom: meer doen, minder pr en praten. Daar houden we van in de sport: van DOEN!