Door op 21 juni 2013

Een mooie impuls voor de stad!

Op aandringen van de PvdA heeft het college besloten nog dit jaar 20 miljoen extra te investeren waarvan 14 miljoen in de Haagse wijken. De PvdA heeft er na het bekend worden van het financiële overschot van 115 miljoen op aangestuurd dat een deel van dit geld zou worden geïnvesteerd in een inhaalslag op nog niet gestarte of vertraagde projecten, en daarmee tegelijkertijd in de Haagse werkgelegenheid.

Ik ben blij dat het college goed naar ons heeft geluisterd. We hebben de afgelopen jaren een aantal pijnlijke maatregelen moeten treffen. Wanneer je dan zoveel geld overhoudt moet minstens een deel daarvan rechtstreeks en zichtbaar terug naar de stad. Wensen van de Hagenaars worden hiermee in overleg met bewoners en ondernemers opgepakt.

De inspanning van de PvdA heeft concreet geleid tot 750.000 voor alle stadsdelen ten behoeve van de leefbaarheid en economie. Daarnaast zijn wij zeer blij met de aanvullende 3 miljoen voor de Schilderswijk, 2,6 miljoen voor het actieplan Laak, 1,5 miljoen voor de aanpak van de (sociale) veiligheid Mariahoeve en 1 miljoen voor de leefbaarheid in Escamp. Deze wijken kunnen dit ‘extraatje’ goed gebruiken.

Tot slot gaat er nog 2,5 miljoen naar het opknappen van de openbare ruimte en groen en is er geld voor diverse duurzaamheidsinitiatieven, het herstel van het Landgoed Ockenburg, extra fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en het participatietraject planontwikkeling Noordboulevard.

Den Haag investeert zo in totaal 20,5 miljoen extra in de stadsdelen, het opknappen van de openbare ruimte en groen, duurzaamheid, participatie en (sociale) veiligheid.

Voor de PvdA is deze investering een welkome impuls voor de Haagse werkgelegenheid en een zichtbare opknapbeurt voor de hele stad.