Een streep door schulden: ons vijfpuntenplan

15 november 2018

Er moet een streep door schulden. Er zijn in Den Haag nog veel te veel mensen en gezinnen die kampen met schulden en leven in armoede. En dat is voor de Haagse PvdA simpelweg onacceptabel. Het is belangrijk dat deze mensen snel en gemakkelijk hun weg naar de schuldhulpverlening kunnen vinden en dat ze goede steun krijgen om hun situatie te verbeteren.

Daarom heeft raadslid Mikal Tseggai een vijfpuntenplan aangeboden aan wethouder Bert van Alphen om het bereik en de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening te vergoten. Zodat er binnenkort echt een streep door schulden kan worden gezet!

Onze plannen:

  • Gratis cursussen in buurthuizen over omgaan met geld en om de financiële administratie op orde te krijgen
  • Snellere en makkelijkere aanmeldprocedure voor schuldhulpverlening
  • Jongeren die 18 worden krijgen een voorlichtingspakket zodat ze weten hoe ze hun geldzaken op orde houden en waar ze terecht kunnen als het misgaat
  • Als de gemeente, bijvoorbeeld via de wijkteams, kwetsbare momenten signaleert (zoals bij echtscheiding of overlijden van een partner) wordt de vinger aan de pols gehouden en zo nodig doorverwezen naar schuldhulpverlening. De gemeente spoort hier actief op aan bij de wijkteams en het is voor mensen in de stad duidelijk dat ze voor een doorverwijzing naar de schuldhulpverlening terecht kunnen bij het wijkteam.
  • Meer schuldhulpverleningstrajecten op maat: hierdoor wordt de schuldhulpverlening laagdrempeliger voor mensen die niet in het reguliere traject passen, omdat ze dat bijvoorbeeld te zwaar vinden.