Een tweede kans voor de Theresiakerk

29 maart 2019

Inbreng van Martijn over het de Theresiakerk tijdens de commissie Ruimte (27/03/2019)

Voorzitter, een zeer markant gebouw. De Theresiakerk. In een prachtige jaren dertig wijk: Rustenburg Oostbroek. Een wijk onder druk. Met allerlei bevolkingsgroepen. Veel nieuwe bewoners, want de woningen zijn er nog betaalbaar. En dus gewild. Ook voor beleggers trouwens. Een wijk die snakt naar verbinding; een plek waar je kunt samenkomen, elkaar kunt ontmoeten.

Vriend en vijand vinden het een ankerpunt. Of je nu gelovig bent of niet. Het gebouw dat door Van Santen en Molenaar jr. werd ontworpen. Voorzitter, ik heb mij de afgelopen tijd laten rondleiden. Laten vertellen over de voorgeschiedenis.

Dat er iets moet met een leegstaande kerk, begrijpen we allemaal. Ik begrijp ook heel goed dat de Rooms Katholieke Kerk van het gebouw af wil om financieel door te kunnen.

En juist daarom begrijp ik niet, waarom de gemeente hier geen rol heeft gepakt om naar draagvlak voor een alternatief op zoek te gaan in de wijk. Het heeft er toch erg de schijn van dat de buurt daar niet in gekend. Veel mensen weten niet eens dat de kerk tegen de vlakte gaat! Waar was de gemeente? Waar is de participatieparagraaf in de stukken die we bespreken vandaag?

Voorzitter, het lijkt wel op de discussie over de Sacramentskerk. Zelfde koper overigens: kavel.bv. Ik snap de nood van de Rooms Katholieke Kerk heel goed.

De inspraak is iets tussen parochie / bisdom en Kavel BV. Of misschien nog meer tussen ontwikkelaar en buurt alleen.

Geprivatiseerde inspraak noem ik dat. De wijk hoort achteraf van de plannen. Maar voorzitter, dat is niet hoe we participatie moeten organiseren! Dat zou moeten zijn: de gemeente praat zich de blaren op de tong in de wijk met iedereen: wat gaan we doen, zijn er alternatieven voor de invulling? Zo niet, wat dan? Mijn belangrijkste vraag is dan ook: waarom heeft de gemeente hier geen rol gepakt? Graag een reactie.

Voorzitter, hoe kan het dat er geen reactie is op de zienswijzen richting de bewoners? Waarom heeft de raad de zienswijzen niet gewoon volledig gekregen? Ze zitten niet bij de stukken namelijk. Kunnen wij die alsnog krijgen en kan de wethouder toezeggen dat mensen met zienswijze ook altijd een reactie krijgen?

Voorzitter, zonder participatie, geen plan. De PvdA wil het college dan ook vragen een paar stappen terug te zetten: teken een nieuw participatieproces uit, met de wijk. En daag uit om met alternatieven te komen, weeg deze eerlijk. Right to challenge dus. Geen verklaring van geen bedenkingen nu.

En ja, kom ook met een financiële oplossing voor de parochie, die last kunnen ze niet dragen. Dat is dan de prijs die je betaalt als je niet investeert in participatie.

Voorzitter, geen verklaring van geen bedenkingen als de luchtkwaliteit verslechtert. Maar dat doet ‘ie toch sowieso? De geluidsnormen raken bijna de kritische norm.

Planschade is voor de ontwikkelaar. Wat betekent dat voor de woningen die nu al geluidsoverlast ervaren, bij wie dat erger wordt straks met al het vrachtverkeer? Wie is hoeder van hun belangen?

Voorzitter, tot slot. Er kan eenzelfde plan uitkomen als je een intensieve participatieronde houdt. Maar ook iets heel anders. Ik merk dat er enorm veel inzet is voor en behoefte aan een plek voor ontmoeting. Of dat nu een café wordt, een uitgaanscentrum, een culturele plek, een bieb, die ontmoeting, dat moet onderdeel worden.

Natuurlijk zou het mooi zijn als er betaalbare woningen bij kunnen, misschien een winkel. En mogelijk kan dat in het gebouw dat er nu staat.

Maar ga nu eerst de buurt in! Ik zou zeggen: huiswerk overdoen. Een goede nieuwe start maken. En tweede kansen, daar zijn wij van bij de PvdA dat weet u.