Eigen onderzoek naar lage opkomst gemeenteraadsverkiezingen

13 april 2022

Maar 43% van de inwoners van Den Haag heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gestemd. Wij willen dat meer burgers hun stem laten horen. Daarom vragen we het stadsbestuur hoe ze de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de politiek kan vergroten.

“Minder dan de helft van de Hagenaars heeft gestemd en dat doet wel wat met het politieke draagvlak,” zegt ons raadslid Janneke Holman.  Daarom vragen we naast het onderzoek dat de Tweede Kamer zal doen naar de lage opkomst, een eigen onderzoek in Den Haag. “We zijn een grote stad waarin andere factoren de lage opkomst kunnen verklaren,” aldus Janneke.

Zo was de opkomst in onze stadsdelen heel verschillend. In Scheveningen ging bijna 56% stemmen maar in Laak slechts 23%. We vragen met andere partijen een verklaring van het stadsbestuur hiervoor en hoe dit verbeterd kan worden.

“Verder zijn de vragen ook een start voor een gesprek over wat wij als gemeenteraad kunnen doen.”

Informeren, betrekken en vertrouwen creëren

Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 32% van de niet-stemmers van de stembus wegbleven omdat ze niet wisten op welke partij te stemmen. 15% zou zich niet vertegenwoordigd voelen in de politiek en 25% zou geen vertrouwen hebben in de politiek. “Er is veel gebeurd in de stad wat schade kan hebben gebracht aan het vertrouwen van mensen.” Daarom roepen we in de schriftelijke vragen op om burgers beter te informeren over en te betrekken bij de lokale politiek. Daarnaast vragen we hoe we nog meer het vertrouwen in het politiek kunnen vergroten.

Onderzoek van Ipsos laat zien dat vooral jongeren van 18 tot 24 jaar en vrouwen weinig stemmen. Daarom roepen we het stadsbestuur op om met jongerenorganisaties en lokale vrouwenorganisaties te kijken hoe die doelgroepen beter te informeren over en te betrekken bij de lokale politiek.

Stempas

Daarnaast geven we in de schriftelijke vragen aan dat niet iedereen de stempas heeft ontvangen, begrijpt of kan lezen. We willen weten hoe dit kon gebeuren en hoe we een begrijpelijkere en aantrekkelijkere stempas kunnen krijgen.