20 december 2016

Eindrapport commissie Van Waarde Lokaal: Op weg naar #1denhaag.

Op de afdelingsvergadering van 12 december werd het eindrapport van de lokale Van Waarde commissie aangeboden aan de afdeling. De commissie heeft hier een jaar aan gewerkt. In  december  2015  werd  op  de  afdelingsvergadering  van  de  PvdA  Den  Haag  deze  commissie geïnstalleerd. Dit was een initiatief van het afdelingsbestuur,  in  navolging  van  het  landelijke  project  Van  Waarde  en  op  advies  van  de  evaluatiecommissie  2014.  Het  eindrapport  van  de  Haagse  Commissie  van  waarde dient als basis voor het  verkiezingsprogramma.  De gedachte was dat de sociaaldemocratie moet zich herbezinnen op de eigen waarden om van daaruit opnieuw betekenis te geven aan haar handelen: waarvoor zijn we opgericht? Zijn we nog actueel in deze tijd? Waar heeft de sociaal democratie haar actuele betekenis? De van Waarde Commissie kreeg als opdracht mee in de stad op zoek te gaan naar mensen, situaties, plekken waar het beter kan en moet, omdat er iets belangrijks ontbreekt of zich te laten inspireren door mensen die actief zijn en een bijdrage leveren en dat doen op een manier die echt iets teweegbrengt.

Met dit eindverslag zegt de commissie niet een allesomvattende oplossing  te  hebben  gevonden  voor  een  waardengedreven  politiek  van  de  Haagse  PvdA. Zij hebben  wel  de  overtuiging  dat  een  waarden  gedreven  politiek  vraagt  om  een  voortdurende  verantwoording  waarom  bepaalde  maatregelen  door  het  stadsbestuur  worden  genomen.  De  gewetensvraag  of  die  maatregelen  bijdragen  aan  een  Haagse  samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen dan wel een bestaande  kloof wordt vergroot is daarin essentieel. Zij hebben er vertrouwen in dat onze partij  in  staat  is  met  een  nieuw  waarden  gedreven  verkiezingsprogramma  dat  aansluit  op  de behoefte van alle bewoners van de stad,  opnieuw een betekenisvolle bijdrage te  leveren aan het gemeentebestuur van onze stad, op weg naar #1denhaag.

Dit rapport is verzonden met de stukken voor de ALV van 12 december. Als je het rapport (nogmaals) wilt ontvangen kan je een mailtje sturen naar afdeling@pvdadenhaag.nl