Er is zekerheid nodig dat dit niet nog een keer misgaat

11 april 2019

Inbreng van Martijn over de verkeerd uitgekeerde miljoenen tijdens de gemeenteraad (11/04/2019)

In de schulden zit je. Al enige tijd zonder baan. Keihard werk je met behoud van uitkering, om er bovenop te komen. Maar het is een lange weg. En dan ligt er een dikke bonus. Te mooi om waar te zijn. De droom is terug. Is dit de dag waarop de ellende voorbij is? Nee, de gemeente Den Haag blijkt een foutje te hebben gemaakt. Een foutje. 69 keer een komma en een punt verwisseld. Of je het direct terug wil betalen.

Nota bene aan de wethouder eerder stoer riep dat als je niet goed je best doet om aan een baan te komen, hij je uitkering volledig zal afpakken. Tot je niets meer hebt. Het maakt dit ‘foutje’ allemaal wel erg cru.

Voorzitter, het is een enorme pluim waard voor de mensen die het betreft – dat we kunnen constateren dat een groot deel van het geld terug is. Want nee, het is niet goed om het geld te houden. Maar ergens snap je het wel dat er van alles door het hoofd schiet van mensen die een lange weg hebben te gaan, of niets meer te verliezen hebben.

Voorzitter, hoe gaat het aflopen met de mevrouw die haar schulden afloste met het geld? Ze heeft nu één schuldeiser en wel de gemeente. Gaat de wethouder dit menswaardig oplossen? En er zijn nog twee personen die het bedrag niet hebben terugbetaald? Wat doet de gemeente om voor hen een fatsoenlijke oplossing te vinden? En hebben de mensen die de bedragen moesten terugbetalen nu het geld gekregen waar ze recht op hebben? Waarom duurt dat zo lang? En maakt de wethouder een gebaar richting deze mensen bij wijze van excuus? Dat lijkt mij niet meer dan passend. Eerlijk gezegd vind ik een brief alleen, erg karig. Graag een reactie.

Voorzitter, en dan naar de financiële kant van de zaak. De stelling van de gemeente is, en ik citeer de brief die we zondag ontvingen:

“Het ziet ernaar uit dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze bij geldbedragen een komma had moeten staan.”

De gemeente wil 300.00 overmaken. Er staat een punt in plaats van een komma en je krijgt honderd keer het bedrag. Ik denk dat we kunnen volgen wat er gebeurt.

Mensen kunnen fouten maken, systemen ook, natuurlijk. Maar het roept de vraag op wie er controleert. Ik heb daarbij drie vragen.

  1. Wie controleert überhaupt, of de juiste bedragen ingevoerd worden? De collega, de tweede ring? Wat ging hier mis, hoor ik graag van de wethouder.
  2. Hier gaan bedragen uit waar normaal gesproken akkoord op moet plaatsvinden van het management. Hoe kan het dat er zulke grote bedragen uitgaan zonder dat er toestemming voor is gegeven? Zonder dat er een alarmbel in het systeem af gaat? Hoe kan dat, vraag ik aan de wethouder.
  3. Maar, voorzitter, het lijkt niet één keer fout te zijn gegaan, maar twee keer. Want mensen hebben niet alleen het verkeerde bedrag ontvangen. Er zijn ook beschikkingen / brieven aan vooraf gegaan met deze foutieve bedragen daar in. Gedateerd op 3 april, zagen we in Hart voor Nederland op zaterdagavond. De wethouder moet dat uitleggen.

Want ofwel er wordt met één handeling zowel een beschikking afgegeven als een bedrag overgemaakt. Maar dat lijkt me toch gek: je moet toch eerst een besluit nemen en gaat dan pas over tot het overmaken? Zo werkt het mijns inziens bestuursrechtelijk ook: eerst een besluit, daarna handelen.

Kan de wethouder toelichten hoe brieven en financiële transactie zich tot elkaar verhouden? Klopt het dat er twee keer in deze gevallen een fout gemaakt is?

En in het algemeen: wat is de juridische status van beschikking? Hoe sterk staat de gemeente als mensen zeggen: u heeft een besluit genomen mij dit bedrag toe te kennen, u mag dat helemaal niet terugvorderen of een besluit herroepen?

Voorzitter, het is goed dat de wethouder de gang van zaken, onafhankelijk laat onderzoeken. Er is iets geleerd van de vreugdevuren.

Maar voor vandaag is het vooral van belang te weten: kan dit vandaag of morgen weer misgaan?

Voorzitter, weet de wethouder voldoende waar dit mis is gegaan? En kan de wethouder – met aanvullende maatregelen – een keiharde garantie afgeven dat we hier niet binnen afzienbare tijd weer zitten? Voor wellicht nog grotere bedragen? Ik lees in de brief van gisteravond dat er bij het uitkeren van de juiste bedragen aan de 69 mensen wie het gaat extra checks zijn, maar geldt dat ook in het algemeen.

Voorzitter, het is belangrijk dat de wethouder die zekerheid biedt. Het lijkt me een nachtmerrie voor een Wethouder Financiën als bedragen er zonder toezicht uitgaan. Het is belangrijk die zekerheden zo spoedig mogelijk te herstellen.